Trwa ładowanie...
d4l4wad

NEMEX - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2015) - EBI

NEMEX - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2015)

Share
d4l4wad
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie od: - Pana dr Dariusza Mileckiego - Prezesa Zarządu, - Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Wiesława Jasińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Mariana Jerczyńskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez podmiot powiązany tj. LED Holding S.A. akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu podmiot z nimi powiązany w dniu 24 lutego 2015 r. dokonał transakcji sprzedaży 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. LED Holding S.A. dokonała sprzedaży akcji po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję jednej osobie prywatnej. Łączna wartość transakcji wyniosła 300.000 złotych.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Milecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad