Trwa ładowanie...
d3z5asx
espi

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (33/2013)

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (33/2013)

Share
d3z5asx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 22 lipca 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zbycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 25 lipca 2013 r., Third Avenue Management LLC posiada na dzień 25 lipca 2013 r. 57.935.934 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 57.935.934 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,998% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 14,998% kapitału zakładowego Netii. Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 58.057.385 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 58.057.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,03% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Netii i 15,03% kapitału zakładowego Netii. Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC: 1. AIC Corporate Fund Inc. 2. Litman/Gregory Masters? Select International Fund Masters? Select Funds Trust 3. Third Avenue Separately Managed Accounts 4. Third Avenue Institutional International Value Fund 5. Third Avenue International Value Fund 6. Third Avenue International Value Fund UCITS Spółka zwraca uwagę, że powyższe zawiadomienie zostało przygotowane w oparciu o obecny kapitał zakładowy Netii, na który składa się 386.280.904 akcji i nie odzwierciedla efektu umorzenia 38.368.130 akcji własnych, które zostało zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii w dniu 28 czerwca 2013 r. (por. raport bieżący nr 27/2013) i oczekuje obecnie na rejestrację przez sąd. Podstawa prawna Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn.
zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

| | | NETIA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | telekomunikacja | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 352 00 00 wew. 2061 | | 22 352 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Mirosław Godlewski prezes zarządu
2013-07-26 Jon Eastick członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

Podziel się opinią

Share
d3z5asx
d3z5asx