Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

NETIA - Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów ...

NETIA - Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011 (76/2011)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Netii SA ("Spółka") podaje niniejszym stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2012: ? Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku (formularz QSr) - 15 maja 2012 roku ? Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2011 roku (formularz PSr) - 23 sierpnia 2012 roku ? Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku (formularz QSr) - 8 listopada 2012 roku ? Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2012 rok (formularze RS, R) ? 21 lutego 2013 roku Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż w 2012 roku zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. II. Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011 Spółka informuje, że w dniu 15 marca 2012 roku, a nie jak pierwotnie informowano w dniu 22 lutego 2012 roku (por. raport bieżący Nr 4/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku), zostaną przekazane do publicznej wiadomości
następujące raporty okresowe: ? skonsolidowany raport roczny za 2011 rok (formularz RS) ? jednostkowy raport roczny za 2011 rok (formularz R). Równocześnie, w dniu 15 marca 2012roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości komunikat prasowy zawierający wybrane dane operacyjne i finansowe za rok 2011. Powyższa zmiana jest związana z zamknięciem w dniu 14 grudnia 2011 r. transakcji nabycia spółki Crowley Data Poland Sp. z o.o. (por. raport bieżący nr 73/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.) oraz w dniu 16 grudnia 2011 r. transakcji nabycia spółki Telefonia Dialog SA (por. raport bieżący nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.), co wiąże się z koniecznością przygotowania bilansów otwarcia tych spółek w oparciu o wycenę według wartości godziwej oraz uwzględnienia części ich grudniowych wyników w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Netia za 2011 rok. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 w zw. z § 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Jon Eastick członek zarządu
2011-12-16 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh