Trwa ładowanie...
d2kwt1b

NEUCA - Korekta raportu bieżącego nr 47/2011 (47/2011)

NEUCA - Korekta raportu bieżącego nr 47/2011 (47/2011)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEUCA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 47/2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Neuca S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 47/2011 błędnie podano treść projektów Uchwał nr 8 i 9. Uchwała nr 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.03.2010r., dotyczącej ceny emisyjnej akcji serii K Było: Cena emisyjna, po której do objęcia akcji serii "K" Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii E ? wiceprezesi Zarządu którzy uzyskali prawo do Warrantów od 2011 roku, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 czerwca 2011r. Powinno być: Cena emisyjna, po której do objęcia akcji serii "K" Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii E ? wiceprezesi Zarządu którzy uzyskali prawo do Warrantów od 2011 roku, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia
2010r. do 30 czerwca 2010r. Uchwała nr 9 ? zmiana treści załącznika do uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 27.05.2009r - Regulaminu Programu Motywacyjnego Było: Cena emisyjna, po której do objęcia akcji serii "K" Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii E ? wiceprezesi Zarządu którzy uzyskali prawo do Warrantów od 2011 roku, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 czerwca 2011r. Cena emisyjna akcji serii "K" dla pozostałych uprawnionych wynosi 43,00 (czterdzieści trzy) złote. Powinno być: Cena emisyjna, po której do objęcia akcji serii "K" Spółki będą uprawnieni posiadacze Warrantów serii E ? wiceprezesi Zarządu którzy uzyskali prawo do Warrantów od 2011 roku, równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2010r. W
załączeniu Spółka przedstawia poprawioną treść projektów Uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał do podjęcia na WZA 2011-10-17 z uzas..pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | NEUCA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.torfarm.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2011-10-11 Robert Piątek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b