Trwa ładowanie...
d1y5iuw
d1y5iuw
espi

NEUCA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (5/2015)

NEUCA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (5/2015)
Share
d1y5iuw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A.(?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o nabyciu przez Członka Zarządu Spółki 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki po cenie 65,95 PLN za akcję. Nabycie akcji nastąpiło w dniu 8 stycznia 2015 r. w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych serii F, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą WZA Spółki z dnia 17.10.2011 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
879-00-17-162 870227804
(NIP) (REGON)
d1y5iuw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2015-01-08 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y5iuw

Podziel się opinią

Share
d1y5iuw
d1y5iuw