Trwa ładowanie...
d3abpc0
d3abpc0
espi

NEUCA - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (162/2014)

NEUCA - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (162/2014)
Share
d3abpc0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 162 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A.(" Spółka ") informuje, iż w dniu 22 października 2014 r. jednostka zależna od Spółki nabyła od NEUCA S.A. 105 obligacji kuponowyych o nominale 100.000 zł każda. Emisja została przeprowadzona w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Cena za nabyte obligacje wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych. Termin wykupu serii obligacji przypada na 22 października 2015 r. Wysokość oprocentowania: 5,50% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków pieniężnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
879-00-17-162 870227804
(NIP) (REGON)
d3abpc0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2014-10-23 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3abpc0

Podziel się opinią

Share
d3abpc0
d3abpc0