Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

NFI EMF - INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANYCH ZMIAN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ EMPIK MEDIA & FAS ...

NFI EMF - INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANYCH ZMIAN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ EMPIK MEDIA & FASHION S.A. (19/2014)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANYCH ZMIAN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 19/2014 Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że Spółka powzięła informację, że większościowi akcjonariusze Spółki, wykonując swoje uprawnienia na podstawie Statutu Spółki zdecydowali, że w celu wzmocnienia funkcji finansowej Spółki jako holdingu, pan Jacek Bagiński, Członek Zarządu Spółki, pełniący obowiązki Dyrektora Finansowego i kierujący obecnie pracami Zarządu Spółki, zostanie promowany do składu Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 30 września 2014 roku. Jako Członek Rady Nadzorczej pan Jacek Bagiński będzie wspierał Spółkę w obszarach rozwoju strategii finansowej i działalności operacyjnej. W związku z powyższym, z dniem 30 września 2014 roku, pan Jacek Bagiński zrezygnuje z pełnienia obowiązków Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółki. Pan Jacek Bagiński zastąpi pana Marka Modeckiego na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Spółka powzięła informację, że większościowi akcjonariusze Spółki, wykonując swoje uprawnienia na
podstawie Statutu poprzez Radę Nadzorczą Spółki powołają na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 01 września 2014 roku, Pana Krzysztofa Rabiańskiego, który aktualnie pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Grupy Polpharma, wiodącego producenta leków generycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Pan Krzysztof Rabiański będzie odpowiadał głównie za zarządzanie finansami i działalność operacyjną oraz kwestie dotyczące dalszego rozwoju Spółki. W załączeniu przesyłamy biogramy pana Jacka Bagińskiego i pana Krzysztofa Rabiańskiego. Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Podpisy osób reprezentujących spółkę: Jacek Bagiński ? Członek Zarządu Michał Grom ? Członek Zarzadu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZALACZNIKRB192014Jacek Baginski_zyciorys.pdf | Jacek Bagiński - biogram | | | | | | | | | |
| | ZALACZNIK_RB192014_Krzysztof Rabianski_zyciorys.pdf | Krzysztof Rabiański - biogram | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Jacek Bagiński Członek Zarządu
2014-07-15 Michał Grom Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur