Trwa ładowanie...
d4fuw36
d4fuw36
espi

NFI EMF - TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH (4/2015)

NFI EMF - TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH (4/2015)
Share
d4fuw36

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A (?EMF?) działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (?Rozporządzenie?), podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania przez EMF raportów okresowych w roku 2015: 1) Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia EMF odstępuje się od publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2015 roku; 2) Rozszerzony raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok - 19 marca 2015 roku (czwartek); 3) Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku ? 01 września 2015 roku (wtorek); 4) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: IV kwartał 2014 - 19 lutego 2015 roku (czwartek) I kwartał 2015 - 15 maja 2015 roku (piątek) III kwartał 2015 - 13
listopada 2015 roku (piątek). Podpisy osób reprezentujących spółkę: Krzysztof Rabiański ? Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fuw36

Podziel się opinią

Share
d4fuw36
d4fuw36