Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
30-11-2015 16:38

Niezależna emerytura bez wymówek

Pieniądze to jeden z niewielu elementów, który łączy niemal wszystkich ludzi na świecie. Niezależnie od kręgu kulturowego, języka czy wyznawanej ideologii są czynnikiem, który umożliwia rozwój i zapewnia bezpieczeństwo.

Share
Niezależna emerytura bez wymówekŹródło: asxsa
dzl47m9

W zależności od tego, na którym etapie drogi życiowej jesteśmy, zmieniają się priorytety wydatków i powody, na które ewentualny nadmiar gotówki zostaje spożytkowany. Szczególnie ważnym momentem w życiu, kiedy większe pieniądze zaczynają być niezwykle pożądane, jest czas w którym wkraczamy w wiek emerytalny. Problemy czekające na polskiego emeryta związane z niepewnością odnośnie świadczeń wypłacanych przez ZUS są ogromne. Od niskiej wysokości emerytury, przez zmieniające się zasady nabywania uprawnień do niej uprawnień, aż po podnoszone przez ekspertów możliwości załamania się całego systemu emerytalnego I filaru. Obliczenia pozostają jednoznaczne i wskazują na to, że nasza emerytura wynosić będzie około 30% ostatniej pensji. Rozwiązaniem części tych trudności jeszcze do niedawna miał być stabilny drugi filar przyszłej emerytury – OFE. Ręce Państwa odnalazły jednak coś dla siebie
w tym worku z pieniędzmi, co dodatkowo budzi wątpliwości co do wysokości emerytury wypłacanej z II filaru.

Niepewność to zdecydowanie jeden z najgorszych towarzyszy jeśli chodzi
o zabezpieczenie swojej przyszłości. Mając to na uwadze warto wzorować się na znanym polskim przysłowiu: „Umiesz liczyć? Licz na siebie” i samemu zatroszczyć się o swoje finanse. Skoro od momentu wejścia w dorosłość jednym z nadrzędnych celów staje się osiągnięcie finansowej niezależności, to dlaczego w tych zazwyczaj trudniejszych niż młodość latach większość odchodzi od tego komfortu stając się całkowicie zależnym od państwowego systemu emerytalnego? W odległej perspektywie czasowej siła procentu składanego i nawet małych odkładanych kwot jest wręcz niezwykła. Powoduje to, że nigdy nie jest „za wcześnie” na początek planowania zabezpieczenia swojej starości. Czemu w takim razie podchodzimy do tego z takim dystansem, a wręcz tak nieodpowiedzialnie?

Dlaczego Polacy nie oszczędzają?

**Agencja Badań Rynku i Opinii - SW Research przeprowadziła na zlecenie NN Investment Partners TFIpośród grupy tysiąca Polaków w wieku 25-55 lat na początku października 2015 roku badanie szukające odpowiedzi na tytułowe pytanie. Analizując wnioski płynące z tych badań można wskazać na dość zaskakującą odpowiedź. Nie oszczędzają - ponieważ szukają wymówek, a te są przeróżne. Począwszy od takich, które można by zakwalifikować do abstrakcyjnych jak np. brak wiary w skuteczne oszczędzanie lub negatywne doświadczenia związane z przeszłymi inwestycjami. Poprzez takie wynikające ze zwykłego braku odpowiedzialności jak choćby trudności w odnalezieniu odpowiedniej motywacji czy zbyt
młody wiek do myślenia o emeryturze. Kończąc na tych, które związane są jedynie ze złym zarządzaniem swoimi pieniędzmi i brakiem odpowiedniej wiedzy tak niezbędnej dla właściwego zarządzania swoim majątkiem.

dzl47m9

Jako dwie główne przyczyny braku oszczędzania zostały wskazane te związane
z brakiem wystarczających środków do odłożenia po opłaceniu wszystkich rachunków. Faktycznie chyba nikt nie zarabia tyle ile by chciał za wykonywaną pracę. Wydaje się jednak, że problemem jest nie tyle wysokość dochodów, ale bardziej wielkość ponoszonych kosztów. Każdą kwotę, niezależnie od tego czy jest to 5, 10 czy 50 tysięcy miesięcznie można wydać w całości skutecznie pozbawiając się możliwości oszczędzania. Oczywiście osoba z wyższym wynagrodzeniem ma teoretycznie łatwiejsze zadanie aby jego część odłożyć na przyszłość. Możesz samodzielnie dokonać symulacji z wykorzystaniem „Kalkulatora IKE” dostępnego na stronie internetowej www.nntfi.pl/emerytura/ike, wprowadzając
wybrane przez siebie założenia oraz oczekiwania, jakiej wysokości dodatkowe środki na starość jesteś w stanie zaoszczędzić odkładając już 50 zł miesięcznie.

Dla aż 15% osób główną wymówką do nie oszczędzania jest zbyt daleki okres do emerytury aby w ogóle o niej myśleć. Takie „młodzieżowe” podejście jest o tyle uderzające, że najmłodsze osoby biorące udział w badaniu mają po 25 lat, a więc powinny być już w pełni aktywne zawodowo. Dwudziestolatek planujący, jak będzie wyglądało jego życie za 45 lat to faktycznie dość niecodzienne zjawisko, a szkoda... Procent składany to naprawdę niesamowite narzędzie, wykorzystuje się go tym lepiej im więcej dać mu na czasu do działania. W dużej perspektywie czasowej, małe różnice mają kolosalne znaczenie, a każdy rok młodości, w którym pomyślimy o emeryturze działa później z podwójną siłą. Oszczędzanie nie powinno być bowiem postrzegane jako czynność, którą wykonujemy dobrze raz na jakiś czas. To bardziej proces, a więc szereg konsekwentnie oraz regularnie wykonywanych czynności – tak właśnie powinna być postrzegana emerytura. Odkładanie raz do roku 500 zł jest oczywiście chwalebne i nieporównywalnie lepsze niż nic. Jednakże
czy bardziej korzystne dla zdrowia i łatwiejsze będzie przebiegnięcie 40 kilometrów jednego dnia czy 1 kilometra dziennie przez 40 dni? Podobnie jest w przypadku inwestycji, gdzie mniejsze ale regularniejsze kroki pozwalają osiągać o wiele lepsze rezultaty. Szczególnie istotne wydaje się to być gdy prawie 53% wszystkich osób zapytanych o swoją sytuację materialną odpowiedziało, że to właśnie większe wydatki, a nie codzienne zakupy, stanowią dla nich problem.

Co ciekawe, badanie wykazało że postrzeganie emerytury znacznie zmienia się wraz z chwilą, kiedy w życiu pojawiają się dzieci. 15% bezdzietnych w porównaniu z 9%, jako przyczynę swojej rozrzutności wskazuje na (dość hedonistycznie) niechęć do rezygnacji z wydatków sprawiających im przyjemność. Posiadający potomstwo zdecydowanie rzadziej (6% wobec 22%) twierdzą, że nie oszczędzają, bo od emerytury dzieli ich zbyt odległy okres czasu. Jednocześnie posiadanie dzieci wpływa na częstsze wskazywanie braku pieniędzy jako głównego powodu nieoszczędzania na przyszłość. Dzieci traktowane są również często jako najlepszy gwarant i zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami na emeryturze. Co 10 osoba twierdzi, że swoje pieniądze inwestuje w dzieci wierząc, że to one zadbają o nią w przyszłości. O tym jak to niestety złudne poczucie bezpieczeństwa można przekonać się rozważając ile my sami przekazujemy swoich dochodów własnym rodzicom. Takie podejście jedynie napędza spiralę zależności od kolejnych pokoleń. Pomoc
rodzicom skutecznie ogranicza bowiem możliwości własnego oszczędzania sprawiając, że dziecko staje się automatycznie bardziej uzależnione od własnych dzieci w przyszłości.

Uderzające jest to, że ponad 30% osób poproszonych o dokończenie zdania „Po osiągnięciu wieku emerytalnego...” udzieliła odpowiedzi „nie wiem” - nie będąc w stanie określić jak będzie wyglądała ich przyszłość. Podczas gdy większość z pytanych najczęściej planuje odejście od kariery zawodowej w wieku 60 lat, a więc tak naprawdę po przepracowaniu jedynie 35 lat pracy, każdy rok ma kolosalne znaczenie. Jeśli prawie 6 na 10 spośród wszystkich pytanych uznałoby oszczędności na poziomie 100 tysięcy jako takie zapewniające im godne życie na emeryturze to 35 lat jest okresem w czasie którego osiągnięcie tego celu jest jak najbardziej realne. Jednak każdy rok pozbawiony refleksji zwiększa przyszłe ryzyko w błyskawicznym tempie. Niewiele mniej osób od tych, którzy są zdecydowani zakończyć karierę w wieku 60 lat stwierdziło z kolei, że na emeryturę nie zamierza przechodzić wcale. Ciężko uwierzyć aby wynikało to z aż takiego przywiązania do pracy zawodowej. Wydaje się, że jest to bardziej pokłosie braku perspektyw i
wiary w otrzymywane świadczenia społeczne.

dzl47m9

Niezwykle istotna, a często bagatelizowana przy oszczędnościach jest także świadomość istnienia różnych rodzajów produktów to umożliwiających. Nie dziwi fakt, że największą znajomością odznaczają się konta oszczędnościowe i lokaty bankowe (prawie 75% wskazań), które bez wątpienia posiadają szereg zalet sprzyjających oszczędnościom takich jak chociażby minimalne ryzyko czy umiarkowana ochrona gotówki przed inflacją. Jednak te produkty wymuszają każdorazowe płacenie podatku od zysków, które skutecznie pomniejszają nasz przyszły kapitał. Świadomość istnienia rozwiniętego rynku kapitałowego, a więc akcji i obligacji oraz funduszy inwestycyjnych występuje u jedynie 23% pytanych. Choć to dobry punkt zaczepienia do utworzenia własnego portfela oszczędności emerytalnych to ten pozytywny obraz psuje fakt, że aż 2/3 Polaków nie jest zna typowych i skutecznych produktów emerytalnych jak IKE i IKZE. Korzystając z nich o wiele łatwiej przyszykować sobie miękką poduszkę chroniącą przed twardym zderzeniem z przyszłością. Brak tej świadomości powoduje, że niemal 65% badanych podkreśla iż oszczędności emerytalne najlepiej gromadzić... na lokacie.

Gotowe rozwiązania

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to osobiste plany emerytalne umożliwiające
gromadzenie oszczędności i ich inwestowanie. Największą zaletą każdego z tych kont jest uniknięcie podatku od zysków kapitałowych, który skutecznie obniża zyski, a więc i nasze przyszłe oszczędności, aż o 19%! Dodatkowo środki wypłacane z IKE są zwolnione z podatku dochodowego, natomiast te wpłacane do IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania. Konta IKE i IKZE wyróżnia również szereg innych specyficznych cech. Pierwszą jest roczny limit wpłat do wykorzystania do końca każdego roku, który w przypadku IKE wynosi w 2015 roku 11 877 zł, a w przypadku IKZE 4 750,80 zł. Kolejną - zastrzeżenie, że wspomniane korzyści podatkowe możemy zastosować tylko jeśli wpłacone pieniądze zostaną wypłacone w wieku 60 lat (IKE) lub 65 lat (IKZE). Ograniczenia te warto potraktować mimo wszystko jak dodatkowy motywator do regularnego oszczędzania. Środki lokowane w bankach czy odkładane w innych produktach są często zbyt ochoczo przeznaczane na inne przyjemności, które wydają się potrzebne tu i teraz, a nie w przyszłości, co
pomniejsza nasz kapitał emerytalny. Odkładanie w IKE dzięki swoim przywilejom podatkowym skutecznie ograniczy pokusę zamiany przynajmniej części oszczędności emerytalnych na nową pralkę lub samochód.

Szybszy start – większy sukces

**Stojąc przed perspektywą niepewnych gwarancji rządowych nie podkładajmy sobie samemu kłód na starość już za młodu. Małymi, ale często stawianymi krokami, zapewnimy sobie spokojniejszą przyszłość bez zmartwień związanych z zakończeniem kariery zawodowej. Niczym szybka jazda samochodem, emerytura może być przyjemna i właśnie dlatego należy się do niej wcześniej odpowiednio do niej przygotować.

dzl47m9

_ _Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI)
i jest upowszechniany w celu promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji
kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

dzl47m9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzl47m9
dzl47m9