Trwa ładowanie...

Niezdecydowanie na EURUSD trwa

Podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim Mario Draghi zasygnalizował, że Europejski Bank Centralny jest gotów użyć niekonwencjonalnych metod w celu stymulacji gospodarki, gdyby perspektywy dotyczące gospodarki europejskiej uległy dalszemu pogorszeniu.
Share
Niezdecydowanie na EURUSD trwa
Źródło: WP.PL
d38vx42

Szef ECB wspomniał nawet o możliwości zakupów obligacji rządowych, co tylko zwiększyło oczekiwania na dalsze luzowanie polityki monetarnej w strefie euro. Ponadto Draghi powtórzył, że oczekuje rozszerzenia bilansu banku do poziomów z początku 2012 roku, a także powiedział, że czeka na efekty działań wprowadzonych do tej pory. Przede wszystkim chodzi tutaj o TLTRO.

Jeśli na grudniowej aukcji popyt ze strony banków komercyjnych na pożyczki o niskim oprocentowaniu okaże się niski, to ECB będzie bardziej zdesperowany do działania w celu pobudzenia akcji kredytowej i inwestycji w gospodarce, co przełożyłoby się na wzrost gospodarczy. Euro traciło na wartości względem dolara. Spadki na eurodolarze były kontynuowane pomimo słabszych danych jakie napłynęły z amerykańskiej gospodarki. Co prawda indeks aktywności przemysłowej w rejonie Nowego Jorku wzrósł w październiku do 10,16 pkt. z 6,17 pkt., jednak mniej niż zakładał konsensus rynkowy. Spadło wykorzystanie mocy produkcyjnych. Z kolei produkcja przemysłowa nieoczekiwanie spadła w październiku o 0,1% w ujęciu miesięcznym wobec oczekiwanego wzrostu o 0,2% miesiąc do miesiąca. W dalszym ciągu jednak sytuacja na głównej parze walutowej pozostaje nierozstrzygnięta. Utrzymuje się szerszy zakres wahań. Podczas dzisiejszej sesji wsparciem dla euro okazały się lepsze dane odnośnie indeksu ZEW z Niemiec. W listopadzie wskaźnik ten
obrazujący nastroje w niemieckiej gospodarce wzrósł w listopadzie do 11,5 pkt. z -3,6 pkt. miesiąc wcześniej. Dane te były dużo wyższe niż mediana oczekiwań na poziomie 0,5 pkt.

Dziś w nocy opublikowane zostały notatki z ostatniego posiedzenia Banku Rezerw Australii. Glenn Stevens powiedział, że niskie stopy procentowe będę utrzymywane jeszcze przez jakiś czas. Argumentem do utrzymywanie akomodacyjnej polityki monetarnej są napływające fundamenty z australijskiej gospodarki oraz obserwowane spowolnienie w Chinach. Zwrócono uwagę na wysoki kurs AUDa, który odbiega od fundamentów.

d38vx42

Wskaźnik inflacji CPI z Wielkiej Brytanii wzrósł w październiku do poziomu 1,3% z 1,2% w skali roku, natomiast wskaźnik inflacji bazowej ustabilizował się na poziomie 1,5% rok do roku. Jeśli chodzi o ceny producentów, to wskaźnik PPI pozostał na poziomie -0,5% rok do roku, natomiast inflacja bazowa PPI wzrosła do poziomu 0,9% w skali roku. W dalszym ciągu inflacja znajduje się poniżej celu Banku Anglii na poziomie 2,0%, co sprzyja utrzymywaniu niskich stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w sytuacji spadku oczekiwań inflacyjnych w ostatnim czasie, a także obserwowanego spowolnienia w Europie. Trendem dominującym jest trend spadkowy na GBPUSD.

Zgodnie z oczekiwaniami na dzisiejszej konferencja prasowej z udziałem premiera Shinzo Abe zostały ogłoszone przedterminowe wybory oraz zaproponowano przesunięcie drugiej podwyżki podatku od sprzedaży po bardzo słabym odczycie PKB w trzecim kwartale tego roku.

AUDUSD

AUDUSD utrzymuje się w kanale wzrostowym widocznym na wykresie H4, bliżej dolnego ograniczenia tego kanału. Dziś nastąpiła kolejna próba wyjścia dołem z kanału co może przełożyć się na pogłębienie spadków na tej parze. Silny geometryczny opór znajduje się w okolicy 0,8830/35. Przebiega tam odpowiednio 78,6% zniesienia Fib całości fali spadkowej z poziomu 0,8909 oraz projekcje 141,4% ostatniej fali korekcyjnej oraz 161,8% przedostatniej fali korekcyjnej w całym impulsie wzrostowym z poziomu 0,8539.
[ AUDUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,AUD,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d38vx42

EURUSD

Na EURUSD utrzymuje się szersza konsolidacja. Z dnia na dzień jednak rośnie prawdopodobieństwo wyjścia górą z ostatniego zakresu wahań na co wskazuje wyhamowanie impetu spadkowego. W rejonie 1,2390/95 silne wsparcie wyznacza 78,6% zniesienia Fib całości fali wzrostowej z poziomu 1,2357 oraz ostatnie minima lokalne. Z kolei od góry silną strefę oporu wyznacza rejon 1,2560/75. Ewentualne wyjście powyżej strefy oporu zaowocuje testem linii trendu spadkowego przebiegającej obecnie w rejonie 1,2610.
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d38vx42

Anna Wrzesińska

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42