Trwa ładowanie...
dkbzdtc

NORTH COAST - Informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadz ... - EBI

NORTH COAST - Informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 lutego 2015 r (1/2015)

Share
dkbzdtc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 lutego 2015 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (?Spółka?) informuje, iż w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 26 lutego 2015 roku nie zostały zastosowane następujące zasady ładu korporacyjnego, których niestosowanie ma charakter trwały: a)zasada nr II.1.7 ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania?. Zasada nie była i nie będzie stosowana ponieważ w Spółce nie prowadzi się szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, które zawierałoby wszystkie wypowiedzi. Przewodniczący decyduje o zamieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia, kierując się obowiązującymi przepisami prawa. b)zasada nr II.1.9a) ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zapis
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video?. W związku z odstąpieniem przez Zarząd od stosowania zasady umieszonej w pkt 10 części IV dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video nie będzie zamieszczany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. c)zasada nr IV.10 "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1)transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2)dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad?. W ocenie Spółki wysokie koszty organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści z tego
wynikających. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

dkbzdtc

Podziel się opinią

Share
dkbzdtc
dkbzdtc