Trwa ładowanie...
d2rrvo1

NOVAVIS - Zawarcie umowy kupna udziałów spółki CAC PV sp. z o.o. (66/2014) - EBI

NOVAVIS - Zawarcie umowy kupna udziałów spółki CAC PV sp. z o.o. (66/2014)

Share
d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 66 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kupna udziałów spółki CAC PV sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Novavis S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 roku Emitent dokonał zakupu dziewięćdziesięciu procent udziałów w spółce CAC PV sp. z o.o. (?CAC PV?). Transakcja dotyczy zakupu 27 000 udziałów po cenie nominalnej 50 złotych za każdy udział. Zakup CAC PV jest związany z realizacją strategii opublikowanej w komunikacie bieżącym numer RB 62/2014 z dnia 25 listopada bieżącego roku. Spółka CAC PV sp. z o.o. istnieje od 2010 roku i dysponuje kompetencjami w zakresie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych. Posiada wykfalifikowaną kadrę z niezbędnymi uprawnieniami. Emitent od początku swojej działalności współpracował z CAC PV zlecając firmie prace planistyczne i projektowe dla realizacji projektów fotowoltaicznych. Kompetencje nowo zakupionej spółki wypełniają zadania konsorcjów wykonawczych (RB 63/2014), które Emitent określił w zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2015 - 2018. Ponadto dzięki umowie nabycia udziałów, Spółka Novavis S.A. stała się większościowym
udziałowcem firmy posiadającej pełne kompetencje w zakresie serwisu i eksploatacji technicznej rozwiązań fotowoltaicznych ? zarówno własnych, jak i tych pozyskanych z rynku. Zakup udziałów w spółce objął również prowadzony przez CAC PV projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kW, na który firma CAC PV posiada decyzję o warunkach zabudowy. CAC PV w wyniku transakcji wyzbył się również na rzecz NOVAVIS S.A. udziałów w nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w organizacji, nie rozpoczęła działalności), na bazie której Emitent od 1 lutego 2015 roku będzie rozwijał działalność operacyjną VOOLT sp. z o.o. realizując założenia zaktualizowanej strategii. Zgodnie z zapisami umowy przejęcie udziałów nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 roku, zaś termin rozliczenia transakcji Strony ustaliły do 31 grudnia 2015 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Żak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

Podziel się opinią

Share
d2rrvo1
d2rrvo1