Trwa ładowanie...
dfr2i43
espi

NOVITA - Powołanie Członka Zarządu (91/14)

NOVITA - Powołanie Członka Zarządu (91/14)

Share
dfr2i43

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu od dnia 07 listopada 2014 roku na Członka Zarządu Spółki Pana Jakuba Rękosiewicza, zatrudnionego obecnie w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Wykształcenie i kwalifikacje: 2006 - 2007 - Studium Podyplomowe Rachunkowości ? Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania. Certyfikat Księgowy nr 19287/2007, 2001 - 2002 - Certyficate IV in Business (Management) ? Kent Institute of Business and Technology, Sydney Australia, 1996 ? 2001 - Politechnika Zielonogórska, Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Marketing i Zarządzanie Kadrami. Doświadczenie zawodowe: 11.2014 - obecnie, zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w "Novita" S.A. 09.2014 ? 11.2014 - Z-ca Dyrektora ds. Handlu w Carboholding Sp. z o.o., 04.2013 ?
08.2014 - Dyrektor Generalny w oddziale Konstrukcji Stalowych LUBSTAL ? Członek Zarządu Carboholding Sp. z o.o., 09.2012 ? 04.2013 - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych ? Prokurent w oddziale Konstrukcji Stalowych LUBSTAL ? Carboholding Sp. z o.o., 02.2012 ? 09.2012 - Specjalista ds. Finansowych ? Carboholding Sp. z o.o. 02.2011 ? 02.2012 - Business Controller ? Ecoservice Sp. z o.o. Zielona Góra (Holding Ekosystem S.A.), 09.2010 ? 02.2011 - Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych ? Ekosystem Sp. o. o. Zielona Góra (Holding Ekosystem S.A.), 04.2004 ? 09.2010 - Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej Wydział Budżetowania i Controllingu ? Elektrociepłownia ?Zielona Góra? S.A., 04.2003 ? 03.2004 - Specjalista w zakresie marketingu ZPChr ?Hesmo? Otyń. Pan Jakub Rękosiewicz, według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jakub Rękosiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr2i43

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr2i43

Podziel się opinią

Share
dfr2i43
dfr2i43