Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

NOVITA - wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novit ...

NOVITA - wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. (49/14)
Share
d1ob4oj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 14
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, jako uprawniony akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Novity S.A., zgłosił żądanie zwołania w możliwie najszybszym terminie (termin wnioskowany to 30 lipca 2014r.) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrótacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; b)w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego żądania zostały załączone projekty uchwał (w załączeniu).
Załączniki
Plik Opis
rb14491.pdf Projekty uchwał na NWZA Novity S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
d1ob4oj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Józef Wołejko Prezes Zarządu
2014-07-03 Krzysztof Barański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj