Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

NOVITA - wybór Zarządu na VIII kadencję (18/11)

NOVITA - wybór Zarządu na VIII kadencję (18/11)
Share
d23mv8v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 11 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | wybór Zarządu na VIII kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par.5 ust.1 pkt 22 i par. 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn.zm.), Zarząd Novity S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła 2 osobowy skład Zarządu Spółki na VIII kadencję obejmującą lata 2011 - 2013 i powołała Zarząd VIII kadencji w dotychczasowym składzie, tj. Pana Henryka Kaczmarka na Prezesa Zarządu i Pana Józefa Wołejkę na Członka Zarządu, przy czym uchwała w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję wchodzi w życie z dniem podjęcia ale z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2011 r. tj. po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Pozostałe dane dot. powołanych osób wymagane ww. rozporządzeniem zostały już wcześniej przekazane w raportach bieżących nr 35/7 i nr 110/9
oraz widnieją na stronie internetowej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2011-06-15 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v