Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc kwiecień oraz 4 miesiące 2012 roku (16/12)

NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc kwiecień oraz 4 miesiące 2012 roku (16/12)
Share
dzo2aw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 12 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc kwiecień oraz 4 miesiące 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITA informuje, że w miesiącu kwietniu 2012 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe: - przychody ze sprzedaży ogółem - 8 011 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 891 tys. zł, - zysk brutto - 830 tys. zł, - zysk netto - 631 tys. zł. W porównaniu do wyników uzyskanych w miesiącu kwietniu 2011 roku wyniki za m-c IV 2012 wykazują: - przychody ze sprzedaży ogółem - 106,0%, - zysk z działalności operacyjnej - 156,9%, - zysk brutto - 175,1%, - zysk netto - 214,2%. W wyniku realizacji zadań ekonomiczno ? finansowych w miesiącu IV 2012 roku, uzyskane za 4 miesiące 2012 roku wyniki Spółki ukształtowały się jak niżej: - przychody ze sprzedaży ogółem - 28 890 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 2 699 tys. zł, - zysk brutto - 2 622 tys. zł, - zysk netto - 2 171 tys. zł. W porównaniu do wyników za 4 miesiące roku ubiegłego wyniki za 4 miesiące 2012 roku wykazują: - przychody ze sprzedaży ogółem - 105,5%, - zysk z działalności operacyjnej - 147,0%, - zysk brutto -
167,5%, - zysk netto - 186,0%. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
68 456 12 01 68 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2012-05-17 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7