Trwa ładowanie...
dj1iowo

Nowy zarząd Węglokoksu rozpoczął pracę

Wyłoniony w połowie maja nowy zarząd katowickiej spółki Węglokoks w środę rozpoczął pracę; na jego czele stanął Sławomir Obidziński, wcześniej szef spółki Węglokoks Energia z grupy kapitałowej Węglokoksu.

Share
dj1iowo

Obidziński zastąpił Jerzego Podsiadłę, który kierował Węglokoksem blisko siedem lat - od sierpnia 2009 roku. Członkami nowego zarządu spółki są też Tomasz Heryszek (wiceprezes ds. handlowych) i Krzysztof Mikuła (wiceprezes ds. grupy kapitałowej).

Nowy zarząd spółki, która m.in. jest największym udziałowcem Polskiej Grupy Górniczej, został wyłoniony 13 maja w powtórzonym konkursie; wcześniejsze, kwietniowe postępowanie kwalifikacyjne zostało zamknięte przez radę nadzorczą bez rozstrzygnięcia.

Nowy zarząd mógł rozpocząć pracę po obradach walnego zgromadzenia, które zatwierdziło sprawozdania spółki za ubiegły rok. Jak poinformowała w środę rzeczniczka Węglokoksu Marzena Mrozik, walne zgromadzenie odbyło się we wtorek; tym samym od środy zarząd pracuje już w nowym składzie.

Nowy prezes spółki Sławomir Obidziński jest absolwentem wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.

dj1iowo

W 2012 r. uzyskał dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 r. ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (dwa lata wcześniej studia podyplomowe Executive Master of Business Administration).

W latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli. W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej.

W latach 2007-2014 był prezesem w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoksu Energii - Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Od lutego 2014 r. był wiceprezesem ds. produkcji we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym (obecnie Węglokoks Energia). W maju 2015 r. został prezesem Węglokoksu Energii.

Tomasz Heryszek jest ekonomistą i przedsiębiorcą, absolwentem Politechniki Śląskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tej drugiej uczelni obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych. Związany naukowo z m.in. z Uniwersytetem Śląskim. W latach 2008-2011 był członkiem zarządu ds. marketingu, promocji i administracji Polskiego Radia Katowice. W listopadzie 2015 r. został wiceprezesem Górnika Zabrze SSA. Według informacji na jego prywatnej stronie internetowej przewodniczy też radzie fundacji Instytutu Gospodarki Rynkowej.

dj1iowo

Krzysztof Mikuła jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetem Śląskiego. W latach 1998-2005 był katowickim radnym (działając w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, Przymierzu Prawicy oraz Prawie i Sprawiedliwości). W latach 2005-2007 był posłem z okręgu katowickiego z ramienia PiS. W 2008 r. odszedł z PiS. Pełnił m.in. funkcje prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Katowicach, a w latach 2014-2015 wiceprezydenta Katowic. W tym roku został członkiem zarządu Huty Pokój.

Oprócz wyłonionych już członków zarządu, docelowo w jego skład ma wejść jeszcze wiceprezes ds. finansowych, natomiast zadania z zakresu hutnictwa i konsolidacji tego obszaru działalności spółki znajdą się w kompetencjach wiceprezesa ds. grupy kapitałowej.

Należący do Skarbu Państwa Węglokoks jest jednym z podmiotów pełniących ważną rolę w procesie restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. Spółka jest wiodącym udziałowcem Polskiej Grupy Górniczej (ma w niej ponad 30 proc. udziałów), ma też odegrać wiodącą rolę w konsolidacji kilku podmiotów sektora stalowego pod szyldem Śląskie Huty Stali.

Podmioty z tego sektora należą już do grupy kapitałowej Węglokoksu (Huta Łabędy i Huta Pokój), a w skład Śląskich Hut Stali ma wejść ponadto Walcownia Blach Grubych Batory i być może Huta Ferrum.

Węglokoks - jak informował niedawno wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski - miał też przygotowywać swoją ofertę dotyczącą zaangażowania w Katowickim Holdingu Węglowym; docelowo holding i należąca do grupy Węglokoksu spółka Węglokoks Kraj (należy do niej kopalnia Bobrek-Piekary) mogą zostać połączone.

dj1iowo

Podziel się opinią

Share
dj1iowo
dj1iowo