Trwa ładowanie...
d11sl2r

NWZA PGNiG odwołało czterech członków rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG odwołało we wtorek czterech z ośmiu członków rady nadzorczej - poinformowała spółka. W ich miejsce powołano czterech nowych.

Share
d11sl2r

Stanowisko stracił dotychczasowy wiceprzewodniczący RN Andrzej Janiak oraz troje jej członków: Maciej Mazurkiewicz, Irena Ożóg i Janusz Pilitowski. Ich miejsca zajęli Wojciech Bieńkowski Mateusz Boznański, Andrzej Gonet i Krzysztof Rogala.

Wojciech Bieńkowski jest profesorem ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie kieruje Instytutem Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. Przez ostanie 8 lat (do lipca 2015) pełnił też funkcję dziekana wydziału Ekonomii i Zarządzania w tej uczelni. Uprzednio pracował w SGH w Warszawie gdzie się doktoryzował i habilitował. Przez wiele lat przebywał na stażach naukowych, między innymi w Harvardzie (dwukrotnie), innych renomowanych uczelniach w USA, Japonii czy Europie.

Dorobek naukowy profesora obejmuje zagadnienia związane z polityką ekonomiczną, konkurencyjnością i analizą porównawczą efektywności systemów społeczno-ekonomicznych. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych wydanych przez renomowane wydawnictwa naukowe w kraju i zagranicą.

d11sl2r

Doświadczenie praktyczne zdobywał kierując współpracą z zagranicą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz będąc członkiem kilku rad nadzorczych m.in. w BOŚ, Famurze, PAIiIZ, Elektrowniach Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE)
oraz w Polsko-Amerykańskiej Korporacji ds. Transferu Technologii - PAKTO.

Mateusz Boznański jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2006 odbył aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od kwietnia 2007 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej, w latach 2011-2015 także jako wspólnik spółki adwokackiej. Doradzał grupom kapitałowym w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa unijnego, prawa handlowego. Specjalizuje się nadto w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, występując jako pełnomocnik w znaczących procesach sądowych.

Andrzej Gonet skończył studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1980 r. obronił pracę doktorską, a w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. Ukończył kilka studiów podyplomowych na AGH, UJ i PAN oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Był członkiem Rady Nadzorczej w ZUN w Krośnie (2000-2002) i PNiG w Krakowie (2011 - 2013). Jest członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej pełnił różne funkcje, w tym m.in. kierownika Zakładu Wiertnictwa, zastępcy dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego, przez 2 kadencje prodziekana i dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, którą to funkcję pełni trzecią kadencję. Ponadto był współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcję prorektora i rektora.

d11sl2r

Krzysztof Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma tytuł magistra prawa. W latach 2001-2002 uczęszczał do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a w latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe w zakresie "Pieniądz i Bankowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1996-2006 był związany z branżą leasingową. W latach 2006-2007 pracował w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku Głównego Specjalisty w Zespole ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii.

W latach 2006-2008 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń". W latach 2007-2009 przewodniczył radzie Polskiego LNG. Był też członkiem zarządu ds. finansowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM w latach 2007-2008. Od marca 2009 do czerwca 2010 Rogala był doradcą PKN Orlen podczas przygotowywania koncepcji i rozwiązań prawnych oraz finansowych systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy oraz koncepcji udziału Spółki w rynku gazu ziemnego.

W latach 2012-2013 był społecznym doradcą Ministra Środowiska/Głównego Geologa Kraju. Od marca 2012 do marca 2014 był członkiem rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2014-2015 pełnił funkcję członka zarządu PKP CARGOTABOR ds. finansowych. Obecnie jest członkiem Gabinetu Politycznego Ministra Finansów.

PGNiG to spółka z przeważającym udziałem skarbu państwa, który posiada 72,4 proc. jej akcji. 27,6 proc. udziałów należy do pozostałych akcjonariuszy.

d11sl2r

Podziel się opinią

Share
d11sl2r
d11sl2r