Trwa ładowanie...
d3ery7p

Obecny backlog Sygnity wynosi łącznie 416 mln zł

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Łączny portfel zamówień Sygnity na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł, podała spółka.
Share
d3ery7p

"Poprawa perspektywy przychodowej to jeden z głównych celów, który dzięki intensywnej pracy udało się osiągnąć poprzez szeroką ekspansję biznesową w trzech sektorach - publicznym, bankowo-finansowym i utilities, w których Sygnity ma ugruntowaną pozycję" - podkreślono w komunikacie.

"Na sytuację w kluczowym dla nas sektorze publicznym duży wpływ miało przemodelowanie sceny politycznej. Zaskutkowało to spadkiem liczby postępowań przetargowych, a co za tym idzie - także budżetów. Nie bez znaczenia jest wciąż przedłużającą się kwestia uruchomienia kolejnej transzy środków unijnych. Mimo niesprzyjających uwarunkowań w kalendarzowym I kwartale 2016 r., Sygnity było liderem rynku pod względem łącznej wartości wygranych postępowań w IT w administracji publicznej. Wygraliśmy 18 przetargów o łącznej wartości ponad 108 mln zł. Podkreśleniem naszej silnej pozycji w tym sektorze jest realizacja istotnych kontraktów dla administracji państwowej, jak i pozyskiwanie nowych umów, w tym tak istotnych społecznie, jak Program 'Rodzina 500+' dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" - skomentował prezes Janusz R. Guy, cytowany w komunikacie.

W I półroczu bieżącego roku obrotowego Sygnity wykonało i wdrożyło system do obsługi rządowego programu Rodzina 500+. Strategiczny dla administracji centralnej Program e-Podatki także realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W styczniu br. uruchomiony został Kanał Masowy dla Organów Rentowych, a w ślad za nim w marcu nowy moduł PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, obejmujący zeznania PIT-37 i PIT-38, uzupełniony o informacje z Organów Rentowych. Także na początku roku Portal Podatkowy został poszerzony o konto podatnika, czyli zupełnie nową funkcjonalność dostępną dla użytkowników zalogowanych. Kolejnym elementem Systemu, który jest w trakcie przygotowania będzie Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, podano w informacji.

d3ery7p

"Celem równoważenia wpływów do portfela przychodowego oraz ograniczenia fluktuacji backlogu, spółka konsekwentnie dąży do zwiększania przychodów z sektora bankowo-finansowego. Wyrazem stabilnej pozycji Sygnity w tym segmencie rynku, jak również zaufania klientów jest fakt realizacji ważnych kontraktów, w tym m.in. dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Dużym zainteresowaniem wśród klientów tego sektora cieszą się nowe, autorskie rozwiązania typu omnichannel (mutlikanałowość), które pozwalają na maksymalizację dostępu do oferty banku lub instytucji finansowej za pośrednictwem wybranych kanałów dostępu. Sygnity z nowymi produktami z tego obszaru planuje wyjść na rynek jeszcze w tym roku" - zaznaczono w informacji.

Dzięki podpisaniu szeregu istotnych kontraktów w sektorze utilities spółka osiągnęła zakładany poziom przychodów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wdrożenie autorskiego systemu SUS w Zakładzie Energetycznym Użyteczności Publicznej. System w kompleksowy sposób pokrywa główne procesy biznesowe związane z obsługą klienta na uwolnionym rynku energii i gazu, w trakcie całego cyklu sprzedażowego: od pozyskania klienta, przez realizację umowy, aż do jej zakończenia, podano także.

"Nowe umowy i istotne kontrakty, m.in.: z ZUS, ARiMR, czy PSE Innowacje pozwalają konsekwentnie budować nasz portfel zamówień. Przychody na II połowę roku obrotowego 2015/2016 z umów podpisanych do 6 maja 2016 wynoszą 160 mln zł i są wyższe o ok. 3% r/r. Z kolei portfel zamówień na rok obrotowy 2017 i lata kolejne wynosi 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł. Ponadto portfel zamówień, zgodnie z naszymi zapowiedziami jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych produktów i usług oraz wartości zamówień. Dzięki temu zakładamy lepszą rentowność naszych przyszłych realizacji. Efektywność sprzedażowa, nowe prestiżowe kontrakty, poziom backlogu, dyscyplina kosztowa i trwałe obniżenie kosztów ogólnych, w ocenie zarządu, przyczyniać się będą do osiągania dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnych kwartałach bieżącego roku obrotowego" - podsumował prezes Sygnity.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2015) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 429,3 mln zł.

(ISBnews)

d3ery7p

Podziel się opinią

Share
d3ery7p
d3ery7p