Trwa ładowanie...
d1vupfg

ODLEWNIE - Opublikowanie prospektu emisyjnego ODLEWNIE POLSKIE S.A. (44/2010)

ODLEWNIE - Opublikowanie prospektu emisyjnego ODLEWNIE POLSKIE S.A. (44/2010)

Share
d1vupfg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Opublikowanie prospektu emisyjnego ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach uprzejmie informuje, że w związku z zatwierdzeniem w dniu 10 listopada 2010 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, związanego z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 148 882 (słownie: osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwóch) Akcji Serii G, które zostały objęte przez Banki w ramach Układu w trybie subskrypcji prywatnej, prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki www.odlewniepolskie.pl i firmy inwestycyjnej NOBLE Securities SA www.noblesecurities.pl w dniu 22 listopada 2010 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2010-11-19 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2010-11-19 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg