Trwa ładowanie...
d4i9bix

Oferta PKP Cargo obejmuje 21,7 mln akcji, debiut na GPW planowany na 31 października (opis)

08.10. Warszawa (PAP) - Oferta publiczna PKP Cargo obejmuje do 21,7 mln akcji sprzedawanych przez PKP. Planowana data debiutu spółki na giełdzie w Warszawie to 31 października tego...

d4i9bix
d4i9bix

08.10. Warszawa (PAP) - Oferta publiczna PKP Cargo obejmuje do 21,7 mln akcji sprzedawanych przez PKP. Planowana data debiutu spółki na giełdzie w Warszawie to 31 października tego roku. Do inwestorów indywidualnych ma trafić 15 proc. akcji oferowanych, choć liczba ta może zostać zwiększona do 20 proc. - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

Cena maksymalna akcji PKP Cargo ma zostać opublikowana we wtorek, 8 października.

Budowa księgi popytu w ofercie potrwa od 8 do 22 października. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych zaczną się 9 i potrwają do 21 października. 22 października 2013 r. zostanie ustalona cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych oraz cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych. Najpóźniej w dniu ustalenia ceny sprzedaży, tj. 22 października 2013 r., zostanie podjęta decyzja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty. Zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od 23-25 października. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW to 31 października.

W ramach oferty PKP Cargo, właściciel spółki, grupa PKP, chce sprzedać 50 proc. minus jedna akcja Cargo. Pozostałe akcje należące do PKP zostaną po ofercie objęte 180 dniowym ograniczeniem zbywalności.

d4i9bix

Ostateczna liczba akcji oferowanych ustalona zostanie w taki sposób, aby po przeprowadzeniu oferty oraz przy uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji pracowniczych zaplanowanej po debiucie, PKP pozostał większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50 proc. kapitału zakładowego spółki.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej. W przypadku, gdy cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna, inwestorzy indywidualni nabędą akcje po cenie równej cenie sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.

Inwestor indywidualny będzie mógł złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane. Liczba akcji oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, nie może być większa niż 500 akcji.

Intencją akcjonariusza sprzedającego jest, aby do inwestorów indywidualnych trafiło 15 proc. akcji oferowanych, przy czym akcjonariusz sprzedający po konsultacji i w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby do 20 proc.

d4i9bix

Zgodnie z postanowieniami pakietu Gwarancji Pracowniczych premia prywatyzacyjna opiewająca na ok. 173 mln zł brutto (po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe odliczenia, z którymi mamy do czynienia w przypadku wypłaty "normalnych" wynagrodzeń będzie to ok. 108,6 mln zł netto) zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Spółka szacuje, że liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników wyniesie 2.171 tys., przy założeniu, cena emisyjna Akcji Pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej.

Akcje pracownicze będą akcjami imiennymi i objęte będą zakazem zbywania w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji na rynku podstawowym GPW.

PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej.

d4i9bix

Udział PKP Cargo w krajowym rynku przewozów pod względem wykonanej pracy przewozowej wyniósł po ośmiu miesiącach tego roku 59,18 proc. W całym 2012 roku udział ten wyniósł 60,3 proc.

Zarząd PKP Cargo będzie rekomendował przeznaczanie 35-50 proc. rocznego zysku spółki na dywidendę. Strategia grupy zakłada poprawę efektywności operacyjnej, utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce, rozwijanie działalności w usługach intermodalnych, a także przejęcia w segmencie przewozów petrochemicznych i rozwój zagraniczny.

W 2012 roku grupa PKP Cargo wypracowała 267,4 mln zł zysku netto, 766,8 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz 5,17 mld zł przychodów.

d4i9bix

W prospekcie podano również, że celami strategicznymi PKP Cargo są: dalsza poprawa efektywności operacyjnej umożliwiająca utrzymanie kosztów pod kontrolą, utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce, rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce, a także rozwój działalności na rynkach zagranicznych.

Zarząd spółki oczekuje, że realizowana praca przewozowa powinna wzrosnąć zgodnie z trendem prognozowanym dla PKB w Polsce. Wzrost pracy przewozowej powinien być wynikiem głównie wzrostu transportu paliw stałych, metali i rud, kruszyw i materiałów budowlanych, transportu intermodalnego oraz artykułów chemicznych.

PKP Cargo spodziewa się pewnego ożywienia w transporcie kruszyw i materiałów budowlanych w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat, m.in. ze względu na dalszą modernizację infrastruktury kolejowej i drogowej oraz duże inwestycje w sektorze energetycznym zaplanowane na lata 2015-2016.

d4i9bix

Grupa zamierza kontynuować optymalizację oraz usprawnianie logistyki i zarządzania transportem w celu poprawy efektywności operacyjnej. Grupa zamierza osiągnąć poprawę efektywności wykorzystania taboru poprzez między innymi zwiększanie średniej masy na lokomotywę, poprawę średniego obrotu wagonu oraz zmniejszenie liczebności taboru. W zakresie kosztów pracowniczych PKP Cargo rozważa między innymi przesunięcie pracowników do centrum usług wspólnych dla grupy.

Grupa zamierza rozwijać działalność w rosnących segmentach rynku w Polsce, takich jak transport intermodalny, oraz dokonać ekspansji poprzez przejęcia innych podmiotów w atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce, które cechują się aktualnie względnie niskim udziałem grupy, takich jak produkty petrochemiczne.

PKP Cargo zamierza też kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej. Grupa koncentruje swoje wysiłki na rozwoju przewozów w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, na Węgrzech i w Belgii.

d4i9bix

Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski PKO BP. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.(PAP)

gsu/ kuc/ mj/ asa/

d4i9bix
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4i9bix