Trwa ładowanie...
d256h7x

PKP

Najnowsze informacje
East News
Źródło: East News

Grupa PKP skupia polskie spółki kolejowe i jest jednym z największych polskich pracodawców.

Historia

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP powstało w 1926 roku, jednak struktura PKP wielokrotnie się zmieniała. Grupa PKP została utworzona w 2001 roku w wyniku ustawy o restrukturyzacji, prywatyzacji i komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa Polskich Kolei Państwowych. Celem reformy było uporzadkowanie stanu prawnego oraz sprzedaż niepotrzebnych nieruchomości. Stopniowo redukowano zatrudnienie, wyłączono ze struktur PKP koleje wąskotorowe. Kontrola NIK w 2005 roku oceniła bardzo negatywnie gospodarność PKP, wskazała liczne zaniedbania i nieprawidłowości.

W 2009 roku PKP poniosło straty 674 milionów złotych. Do 2010 roku grupa PKP miała dług w wysokości 6 miliardów złotych. W tym samym czasie miały miejsce incydenty związane z niemożnością dopasowania rozkładów jazdy, co skutkowało paraliżem ruchu kolejowego. Od tego momentu PKP starało się za wszelką cenę poprawić sytuację spółki – zmodernizowano tabor, linie kolejowe i dworce. Po kilku latach spółki zaczęły osiągać dobre wyniki finansowe i generować przychody. Obecnie PKP planuje powrót do elektryfikacji linii kolejowych, która została przez ostatnie 20 lat wstrzymana.

Właściciel

W Grupie PKP dominuje spółka PKP S.A. należąca do Skarbu Państwa, która ma udziały we wszystkich spółkach.

Działalność

Do Spółki PKP należą:

 • City West S.A.;
 • CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.;
 • Dezamet S.A.;
 • Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.;
 • Invest STAR S.A.;
 • KPT-W Natura TOUR Sp. z o.o.;
 • N-P SPV 1 Sp. z o.o.;
 • PKP Budownictwo Sp. z o.o.;
 • PKP Cargo S.A. - lider przewozów towarowych;
 • PKP Informatyka – dostawca usług IT;
 • PKP Intercity – dalekobieżne przewozy pasażerskie;
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – zarządca przewozów towarowych tejże Linii;
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście;
 • PKP Utrzymanie Sp. z o.o. - dostarcza usługi serwisu sprzętu telekomunikacyjnego;
 • Polkombi S.A., 8,52%;
 • SPV Katowice 1 Sp. z o.o.;
 • SPV Projekty Warszawskie Sp. z o.o.;
 • SPV Warszawa Zachodnia Sp. z o.o.;
 • Stocznia Gdynia S.A.;
 • Unikol Sp. z o.o.;
 • Windykacja Kolejowa Sp. z o.o.;
 • Xcity Investment Sp. z o.o. - realizuje projekty deweloperskie;
 • Zakład Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o.o.;
 • Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o.

Nadzór właścicielski nad wyżej wymienionymi spółkami sprawuje PKP S.A., która jest jednocześnie jednym z największych właścicieli nieruchomości – należą do niej obiekty związane z transportem i obsługą podróżnych. Jej prezesem jest Krzysztof Mamiński.

Liczba placówek

Grupa PKP ma obecnie prawie 600 czynnych dworców i stacji kolejowych.

Wartość

Wartość kapitału zakładowego PKP S.A. wynosi 16,6 miliarda złotych.

d256h7x

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d256h7x
d256h7x
d256h7x