Trwa ładowanie...
d2ee9x2

Ograniczona presja płacowa i inflacyjna uzasadnia utrzymanie stóp - RPP

27.10. Warszawa (PAP) - W ocenie RPP ograniczona obecnie presja płacowa i inflacyjna wraz ze spodziewanym napływem kapitału związanym z przedłużeniem polityki taniego pieniądza...

Share
d2ee9x2

27.10. Warszawa (PAP) - W ocenie RPP ograniczona obecnie presja płacowa i inflacyjna wraz ze spodziewanym napływem kapitału związanym z przedłużeniem polityki taniego pieniądza przez inne banki centralne oraz ze możliwością osłabienia tempa wzrost uzasadniają utrzymanie stóp.

"W ocenie Rady, ograniczona obecnie presja inflacyjna i płacowa w polskiej gospodarce oraz nieuwzględniona w scenariuszu bazowym październikowej projekcji inflacji i PKB możliwość zwiększenia się napływu kapitału do gospodarek wschodzących, w tym do Polski w warunkach wydłużenia okresu ekspansywnej polityki pieniężnej przez główne banki centralne w połączeniu z ryzykiem dalszego osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie" - napisano.

"Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej" - dodano.

d2ee9x2

CPI BĘDZIE ROSNĄĆ

W ocenie RPP mimo, że większość miar oczekiwań inflacyjnych pozostaje w pobliżu celu NBP to w kolejnych miesiącach CPI będzie rosła przez żywność, energię i VAT.

"We wrześniu 2010 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Do wzrostu inflacji przyczynił się głównie wzrost dynamiki cen żywności i - w mniejszym stopniu - energii. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii nie zmieniła się. Jednocześnie wzrosły pozostałe wskaźniki inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu" - napisano.

"Większość miar oczekiwań inflacyjnych kształtuje się w pobliżu celu inflacyjnego NBP. W najbliższych miesiącach można oczekiwać dalszego wzrostu inflacji CPI, co wynikać będzie ze wzrostu cen żywności i energii. Ponadto w 2011 r. poziom cen może zostać nieznacznie podwyższony przez zapowiadaną zmianę stawek VAT" - dodano.

d2ee9x2

WZROST PKB W III KW. LEPSZY NIŻ W II

RPP ocenia, że wzrost PKB w III kwartale był wyższy niż w II.

"Dane dotyczące polskiej gospodarki w III kw. 2010 r. sygnalizują nieco wyższe tempo wzrostu gospodarczego w porównaniu z poprzednim kwartałem. Utrzymuje się szybki wzrost produkcji przemysłowej. W ostatnim okresie zwiększyła się dynamika produkcji budowlano-montażowej. Systematycznie rośnie wykorzystanie mocy wytwórczych. Utrzymuje się bardzo dobra sytuacja finansowa i płynnościowa przedsiębiorstw" - napisano.

"Równocześnie mimo poprawy bieżącej aktywności, w większości sektorów pogarszają się oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące popytu i produkcji. Przedsiębiorstwa zwiększają zatrudnienie, choć wyhamował spadek stopy bezrobocia rejestrowanego (po skorygowaniu o czynniki sezonowe). Wzrostowi zatrudnienia sprzyja utrzymywanie dyscypliny płacowej w firmach. W III kw. br. obniżyło się tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Hamująco na wzrost płac może wpływać rosnąca aktywność zawodowa" - dodano. (PAP)

map/ ana/

d2ee9x2

Podziel się opinią

Share
d2ee9x2
d2ee9x2