Trwa ładowanie...
d1chcmm

ONE-2-ONE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych (1/2013)

ONE-2-ONE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych (1/2013)

Share
d1chcmm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu oświadcza, że w 2013 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: - Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2013 r. ? 14 maja 2013 r. - Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2013 r. ? 14 listopada 2013 r. - Raport roczny jednostkowy za 2012 r. ? 19 marca 2013 r. - Raport roczny skonsolidowany za 2012 r. ? 19 marca 2013 r. - Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2013 r. ? 30 sierpnia 2013 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r., a także na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV
kwartał 2012 r. Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1chcmm

| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-119 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Andrzejewskiego | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@one-2-one.pl | | www.one-2-one.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Tomasz Długiewicz wiceprezes zarządu Tomasz Długiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1chcmm

Podziel się opinią

Share
d1chcmm
d1chcmm