Trwa ładowanie...
d3dr4ow
d3dr4ow
espi

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W OPEN FINANCE ...

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W OPEN FINANCE S.A. PRZEZ KLIENTÓW BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (15/2011)
Share
d3dr4ow

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W OPEN FINANCE S.A. PRZEZ KLIENTÓW BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2011 r. Spółka otrzymała od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Towarzystwo") działającej w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusze") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku?o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), że w wyniku nabyć akcji w dniu 5 kwietnia 2011 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.Przed zwiększeniem udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 2.242.660 akcji Spółki, co stanowi 4,49% w kapitale zakładowym. Z akcji
tych przysługiwało 2.242.660 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.W dniu 5 kwietnia 2011 roku w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie 2.563.590 akcji, co stanowi 5,13% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.563.590 głosów, co stanowi 5,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.Ponadto Spółka informuje, iż Towarzystwo w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku?o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu.Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotuoraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
5213280836 015672908
(NIP) (REGON)
d3dr4ow

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Wojciech Gradowski Członek Zarządu
2011-04-11 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dr4ow

Podziel się opinią

Share
d3dr4ow
d3dr4ow