Trwa ładowanie...
d2tmjic

Open Finance wyemitował obligacje serii H na 7 mln zł, wykupił papiery serii E

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Open Finance wyemitował i przydzielił 7 000 szt. obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. Jednocześnie w wyniku emisji obligacji serii H, spółka dokonała całkowitej spłaty obligacji serii E.

Share
d2tmjic

"Wartość nominalna jednej obligacji serii H wynosi 1 000 zł. Cena emisyjna obligacji serii H wynosi 1 000 zł. (...) Wysokość oprocentowania obligacji serii H jest zmienna i jest równa stopie bazowej powiększonej o marżę w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni). Stopą bazową jest stawka WIBOR3M podana przez agencję Thomson Reuters, lub każdego oficjalnego następcę tej stawki, dla depozytów trzymiesięcznych w złotym, z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 CET lub około tej godziny w dniu ustalenia odsetek. Stopa bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p.. Marża wynosi 3,0 p.p.. Po dniu wykupu obligacje serii H nie będą oprocentowane" - czytamy w komunikacie.

Dniem wykupu obligacji serii H jest dzień 30 października 2020 r. Wierzytelności z obligacji serii H są zabezpieczone, podano również.

Emitent informuje też, że dokonał przydziału obligacji serii H, a zatem emisja doszła do skutku.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. emitent posiadał łącznie 164,94 mln zł zobowiązań długoterminowych oraz krótkoterminowych.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)

d2tmjic

Podziel się opinią

Share
d2tmjic
d2tmjic