Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obro...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2011)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2011 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez osobę zobowiązaną - członka Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia akcji Open-Net S.A.: 1. W dniu 1 grudnia 2011 r. nabył na rynku NewConnect 8 510 (osiem tysięcy pięćset dziesięć) akcji Spółki po średniej cenie 3,10 zł za akcję; 2. W dniu 1 grudnia 2011 r. nabył na rynku NewConnect 1 (jedną) akcję Spółki po Spółki po cenie 3,20 zł. 3. W dniu 1 grudnia 2011 r. nabył poza rynkiem NewConnect (w oparciu o umowę cywilno-prawną) 7 350 (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 3,00 zł za akcję. W ww. transakcjach dokonano nabycia 15.861 akcji Emitenta po średniej cenie 3,10 zł za akcję za łączną kwotę 48.884,20 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, dwadzieścia groszy). Poprzednio ujawniony stan
posiadania akcjonariusza wskazywał 9.230 akcji, co dawało 0,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Stan posiadania akcjonariusza po ww. transakcjach wynosi 25.091 akcji, co stanowi 1,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN-NET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-166 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. W. Korfantego | | 79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 798 26 05 | | +48 (32) 798 26 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6281693959 | | 273390216 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Janusz Kumala Prezes Zarządu Janusz Kumala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o