Trwa ładowanie...
d8g2yq2
d8g2yq2
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów n...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OPEN-NET S.A. (5/2013)
Share
d8g2yq2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza ? spółki ComAlGroup LLC - o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku zbycia przeze mnie w dniu 4 czerwca 2013 roku w ramach transakcji niepublicznej 580 000 (słownie pięciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G spółki OPEN-NET S.A. obniżyłem próg swojego zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym oświadczam, że po dokonaniu powyższej transakcji nie posiadam już żadnych akcji spółki OPEN-NET S.A. Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 580 000 (słownie pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji spółki OPEN-NET S.A. i wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) zł każda, uprawniających do 580 000 (słownie:
pięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,45% w kapitale zakładowym OPEN-NET S.A. i 22,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPEN-NET S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN-NET S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-166 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. W. Korfantego 79
(ulica) (numer)
+48 (32) 798 26 05 +48 (32) 798 26 25
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6281693959 273390216
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Janusz Kumala Prezes Zarządu Janusz Kumala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8g2yq2

Podziel się opinią

Share
d8g2yq2
d8g2yq2