Trwa ładowanie...
d3eg1my

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Dokapitalizowanie Spółki zależnej "SERVIS ? NET" sp. z o.o. (6/2015) - EBI

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Dokapitalizowanie Spółki zależnej "SERVIS ? NET" sp. z o.o. (6/2015)

Share
d3eg1my
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Dokapitalizowanie Spółki zależnej "SERVIS ? NET" sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Realizując zapisy Strategii Rozwoju Spółki na lata 2014-2016 wraz z Aneksem nr 1 pn. ?Realizacja strategii rozwoju przez Grupę Kapitałową OPEN-NET S.A.?, Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników "SERVIS ? NET" sp. z o.o., w osobie jedynego wspólnika ? OPEN-NET S.A. podjęło uchwałę o dokapitalizowaniu Spółki zależnej SERVIS ?NET sp. z o.o. do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jednego miliona złotych). Otrzymane środki finansowe pozwolą Spółce SERVIS ? NET na intensyfikację działalności w dziedzinie spawania i pomiarów włókiem światłowodowych oraz pozwolą na pozyskanie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zleceń z sektora budownictwa telekomunikacyjnego. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ??Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my