Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Informacja o zawarciu istotnej umowy (35/2014) - EBI

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Informacja o zawarciu istotnej umowy (35/2014)
Share
d4662i3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Realizując zapisy Strategii Rozwoju Spółki na lata 2014-2016 Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2014 roku zostało parafowane trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy OPEN-NET S.A., spółką z Grupy Kapitałowej OPEN-NET ? EDUKATIX sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Zawarcie porozumienia ma na celu podjęcie współpracy m.in. na płaszczyźnie badawczo-rozwojowej, poprzez realizację przez EDUKATIX sp. z o.o. wyodrębnionych, specjalistycznych zadań związanych z działalnością badawczo-rozwojową w obszarze teleinformatyki oraz usług i aplikacji na rynku edukacyjnym, co wpisuje się w misję EDUKATIX sp. z o.o. Strony poprzez organizację seminariów, konkursów naukowych a także wsparcie prac kół naukowych zamierzają promować innowacyjne pomysły i projekty studentów, fundując stypendia oraz zapewniając wsparcie i finansowanie dla najciekawszych projektów w formie start-up. Ponadto współpraca ta usprawni realizację prac teleinformatycznych i
edukacyjnych a także umożliwi dostęp klientów do nowych produktów m.in. usług e-learningowych, które będą oferowane przy wykorzystaniu tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). Podpisane porozumienie pozwoli również zainteresowanym stronom na zintensyfikowanie prac związanych z rozwojem i wdrożeniem projektów wynalazczych z dziedziny teleinformatyki i edukacji a co za tym idzie ich komercjalizacją. Podstawa prawna: 1. § 3 ust.2 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3