Trwa ładowanie...
d3r4ehd

Opole/ Przebudowa i remont budynków Politechniki Opolskiej

Dwa budynki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki przebuduje i wyposaży za 30 mln zł Politechnika Opolska. Ma to podnieść konkurencyjność uczelni i zakończyć wieloletni proces adaptacji dawnych koszar. Inwestycja potrwa do końca tego roku.

Share
d3r4ehd

Obydwa przeznaczone do przebudowy i remontu budynki mieszczą się w tzw. II Kampusie Politechniki Opolskiej (PO), na ul. Prószkowskiej w Opolu, gdzie przed laty mieściły się koszary wojskowe. Wykonawcę przebudowy pierwszego z nich już wyłoniono i przekazano plac budowy; obecnie trwa przetarg na wykonawcę drugiego z budynków.

Rektor PO prof. Marek Tukiendorf podał PAP, że pieniądze na tę inwestycję opolska uczelnia techniczna pozyskała z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z puli na lata 2007-2013. Rewitalizacja obu budynków musi zakończyć się jeszcze w tym roku.

Z informacji przekazanych PAP przez kanclerz PO Barbarę Hetmańską wynika, że pierwszy z budynków po przebudowie będzie miał blisko 3,9 tys. metrów kw. powierzchni użytkowej. Powstanie tam 27 laboratoriów, trzy sale ćwiczeniowe, a także sala seminaryjna i komputerowa. Drugi budynek również czeka kompleksowa przebudowa i remont. "W chwili obecnej budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym, co nie pozwala na rozpoczęcie jego użytkowania" - wyjaśniła Hetmańska. Dodała, że po przebudowie będzie on miał ponad 3,5 tys. metrów kw. powierzchni, znajdą się w nim m.in. pomieszczenia naukowo-dydaktyczne, laboratoria komputerowe i sala wykładowa na 60 osób.

d3r4ehd

Rektor PO zaznaczył, że wyposażenie laboratoriów i pracowni ma być nakierowane na kształcenie studentów pod potrzeby dużych, opolskich inwestorów i lokalnego rynku pracy.

Po zakończeniu inwestycji z budynków tych korzystać mają studenci dzienni i zaoczni czterech priorytetowych dla lokalnego rynku pracy kierunków na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO: automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, elektrotechniki oraz informatyki. Obiekty będą w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. wyposażone w specjalne pochylnie czy windy. Zostaną też wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne, aparaturę badawczą oraz pomoce naukowo-dydaktyczne. "Na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego zaplanowano ponad 6,7 mln złotych" - podała Hetmańska.

Władze placówki liczą, iż dzięki tej inwestycji podniesie się jakość kształcenia studentów na wydziale oraz że uczelnia będzie mogła lepiej konkurować o studentów z podobnymi ośrodkami z sąsiednich regionów. "Realizacja tego przedsięwzięcia to również próba przeciwdziałania negatywnym skutkom niżu demograficznego. W naszej opinii napływ nowych studentów spoza województwa może przyczynić się także do złagodzenia negatywnych skutków związanych z odczuwalnym na Opolszczyźnie problemem długotrwałych migracji zarobkowych" - dodała kanclerz PO.

Przebudowa obydwu budynków zakończy również wieloletnią rewitalizację obiektów po dawnych koszarach wojskowych. Politechnika nieodpłatnie przejęła je w 2003 r. Od 2006 r. trwała ich modernizacja oraz stopniowe przekazywanie do użytkowania. Jak powiedziała PAP Hetmańska po zakończeniu obecnie rozpoczynanych prac uczenia będzie mieć w II kampusie w sumie osiem dużych obiektów, z których jeden przeznaczony został na cele administracyjne, a pozostałe - na cele naukowo-dydaktyczne. W jednym z nich jest np. duża hala sportowa.

d3r4ehd

Podziel się opinią

Share
d3r4ehd
d3r4ehd