Trwa ładowanie...
d8f2qjb

Opolskie/ Zatrudniono 240 opiekunów dzieci w ramach unijnego projektu

240 osób znalazło pracę opiekunów dzieci do lat 3 w połowie gmin województwa, a 280 osób trafiło na staże do żłobków i przedszkoli. To efekty projektu "Powrót do zatrudnienia" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu za pieniądze unijne.

Share
d8f2qjb

Efekty kończącego się właśnie projektu "Powrót do zatrudnienia" podsumowano w piątek w Opolu. Projekt trwał od kwietnia 2013 roku, wart był blisko 20 mln zł i realizowano go w ramach Specjalnej Strefy Demograficznej - programu woj. opolskiego, który ma zapobiegać wyludnianiu się regionu. Z jednej strony miał pomóc znaleźć pracę osobom, które mogły zostać opiekunami dzieci; z drugiej dać szansę na powrót do pracy rodzicom tych dzieci - głównie matkom.

Kierownik projektu Katarzyna Rybak poinformowała na piątkowym podsumowaniu, że zgłosiło się do niego ponad tysiąc uczestników. Ponad sześciuset ukończyło gwarantowane w ramach projektu szkolenia i uzyskało certyfikat zawodowy uprawniający do pracy w charakterze tzw. opiekuna dziennego lub opiekuna w żłobku.

Efekt był taki, że 240 osób zostało zatrudnionych w gminach jako opiekunowie dzienni dzieci w wieku do 3 lat, a 280 osób trafiło na staże do żłobków i przedszkoli. "W naszym projekcie wzięło udział 35 gmin, czyli połowa całego województwa. Większość opiekunów opłacanych z naszego projektu jest w tej chwili zatrudniana przez gminy" - poinformowała Rybak.

d8f2qjb

Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła mówił, że projekt mógł być zrealizowany dzięki temu, że woj. opolskie dostało dodatkowe pieniądze za sprawne wydawanie środków z poprzedniego rozdania unijnego. Przyznał, że często jest pytany, czy program "opolskie nianie" będzie kontynuowany w przyszłym roku i zapowiedział, że "trzeba zrobić wszystko, by tak właśnie się stało".

Celem projektu było - jak wynika z przekazanych mediom materiałów - podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez w sumie 680 osób z regionu. Miały one poprzez projekt zdobyć nowe kwalifikacje, wiedzę i kompetencje oraz doświadczenie niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Z danych przekazanych przez biuro prasowe marszałka woj. opolskiego wynika, że w stażach i szkoleniach podnoszących te kompetencje wzięło udział blisko 760 osób.

W projekcie mogły brać udział osoby pozostające bez zatrudnienia - w tym zarejestrowane w PUP-ach - w wieku od 18 do 64 lat, mające wykształcenie minimum średnie i mieszkające w woj. opolskim. W ramach projektu jego uczestnicy mieli zapewnione m.in. bezpłatne szkolenie w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 (szkolenie podstawowe w wymiarze 160 godzin, z czego 30 h to praktyka w żłobku); szkolenia dla osób zainteresowanych pracą w żłobku w wymiarze 280 godzin oraz 40-godzinny kurs uzupełniający dla osób mających udokumentowane kwalifikacje w określonych zawodach (np. pielęgniarki, położnej czy opiekunki dziecięcej.

Po ukończenia szkoleń i uzyskaniu certyfikatu uczestnicy projektu - osoby wybrane w konkursach ogłoszonych przez gminy - podejmowały pracę opiekuna dziennego na podstawie umowy zlecenia, a ich wynagrodzenia były finansowane w ramach projektu. Z kolei osoby, które nie mogły podjąć zatrudnienia jako opiekun dzienny, a miały kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi, mogły ubiegać się o roczny staż w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.

d8f2qjb

Projekt "Powrót do zatrudnienia" realizowany był w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z lat 2007-2013.

Biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego podało, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zarezerwowano ponad 81 mln euro w puli środków, z których będzie można wspierać różne formy opieki nad dziećmi. Pieniądze te będzie można pozyskiwać np. na godzenie życia prywatnego i zawodowego, zakładanie działalności; aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy czy wsparcie infrastruktury opieki nad dziećmi - np. żłobki czy alternatywne formy opieki nad dziećmi.

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb