Trwa ładowanie...
d4jnmnb
espi

OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (24/2013)

OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (24/2013)

Share
d4jnmnb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku oraz w związku z podjętą przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 04 października 2012 roku, dotyczącą Programu odkupu akcji własnych, Spółka w dniu 22 lutego 2013 roku nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BRE Banku S.A. 526 akcji własnych, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej, jednostkowej cenie nabycia 7,30 zł (słownie: siedem złotych 30/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 526,00 zł. Akcje nabyte 22 lutego 2013 roku stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniają do wykonywania 526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej
odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień 22 lutego 2013 roku OPONEO.PL S.A. posiada łącznie 45 995 akcji własnych stanowiących 0,33% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniających do wykonywania 45 995 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 374 03 95 | | 052 3418850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2013-02-22 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb