Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

OPONEO.PL S.A. - Korekta rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku (7/2014)

OPONEO.PL S.A. - Korekta rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku (7/2014)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Korekta rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z oczywistą pomyłką pisarską w części Wybrane dane finansowe Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. dokonuje korekty wartości Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Przedstawione w raporcie przychody za w/w okres wynoszą 297 082 tys. zł (70 987 tys. EUR), a winno być 207 082 tys. zł (49 482 tys. EUR). W związku z powyższym Emitent w dniu 21 lutego 2014 roku poda do publicznej wiadomości skorygowany raport za IV kwartał 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d45sdtf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-02-21 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf