Trwa ładowanie...
d1z2cw8

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadz...

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. (66/2011)

Share
d1z2cw8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2011 roku otrzymał od Aviva Investors Poland SA działającego: 1. jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusze) zawiadomienie, zgodnie z którym Aviva Investors Poland SA informuje, że w wyniku transakcji nabycia akcji spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dokonanej w dniu 16 listopada 2011 roku ( rozliczanej w dniu 21 listopada 2011 roku), przez Fundusze przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Fundusze posiadają łącznie 730 813 akcji OPONEO.PL S.A., co stanowi 5,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 730 813 głosów, które stanowią 5,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W skład
zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 730 813 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,24% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 730 813 głosów, które stanowią 5,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym w/w zmianę Fundusze posiadały łącznie 680 813 akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 4,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 680 813 głosów, które stanowiły 4,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 680 813 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 4,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 680 813 głosów, co stanowiło 4,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3418888 | | 052 3418850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2011-11-24 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

Podziel się opinią

Share
d1z2cw8
d1z2cw8