Trwa ładowanie...
d2ghm98
d2ghm98
espi

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz ...

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. (44/2014)
Share
d2ghm98

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. w dniu 15 lipca 2014 roku otrzymał od Aviva Investors Poland S.A. zawiadomienie, zgodnie z którym informuje, że Aviva Investors Poland S.A., działając: 1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej ?Fundusze?), w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki OPONEO.PL S.A. (dalej ?Spółka?), dokonanej w dniu 3 lipca 2014 r., zmniejszyła zaangażowanie Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji ww. zdarzenia: 1. Fundusze posiadają łącznie 663 715 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 663 715 głosów, które stanowią 4,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 2. w skład
zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 663 715 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 663 715 głosów, które stanowią 4,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą: 1. Fundusze posiadały łącznie 813 715 sztuk akcji spółki, stanowiących 5,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 813 715 głosów, co stanowiło 5,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 813 715 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 5,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 813 715 głosów, co stanowiło 5,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d2ghm98

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-07-15 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ghm98

Podziel się opinią

Share
d2ghm98
d2ghm98