Trwa ładowanie...
dp57iq5

OPTEAM S.A. - Otrzymanie informacji o nocie księgowej wystawionej przez Uniwersytet Gdański. (1/2 ...

OPTEAM S.A. - Otrzymanie informacji o nocie księgowej wystawionej przez Uniwersytet Gdański. (1/2015)

Share
dp57iq5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie informacji o nocie księgowej wystawionej przez Uniwersytet Gdański. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 05 stycznia 2015 r. wpłynęło do Spółki pismo od Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A, zawierające notę księgową w związku z odstąpieniem przez Uniwersytet Gdański od umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2014 w dniu 06 lutego 2014 r. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Spółkę kompleksowej dostawy, wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych (dalej: System). W umowie Spółka występuje jako Wykonawca, Uniwersytet Gdański jako Zamawiający. Za realizację przedmiotu umowy ustalono łączne wynagrodzenie netto 3 755 600,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych zero groszy). W przedmiotowym piśmie Uniwersytet Gdański zwrócił się do Spółki o zapłatę łącznych należności w kwocie 1.932.129,32 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące
sto dwadzieścia dziewięć złotych 32/100 groszy) tytułem zwrotu dotychczas wypłaconego wynagrodzenia za realizację kontraktu oraz kar umownych. W opinii Zarządu OPTeam S.A. zgłoszone przez Uniwersytet Gdański odstąpienie od umowy jest nieskuteczne i bezzasadne. W związku z powyższym roszczenie jest bezprzedmiotowe i nie powinno mieć wpływu na sytuację finansową Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp57iq5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Wacław Szary Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp57iq5

Podziel się opinią

Share
dp57iq5
dp57iq5