Trwa ładowanie...
d17wbg5
espi

OPTEAM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r. (12/2011)

OPTEAM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r. (12/2011)

Share
d17wbg5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:1.Raporty kwartalne:I kwartał 2011 r.?16.05.2011III kwartał 2011 r.?14.11.2011Jednocześnie Zarząd OPTeam S.A. informuje, że w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2011 roku oraz w oparciu o § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2010 roku.2. Raport półroczny za I półrocze 2011 r. będzie opublikowany w dniu 31.08.2011 r.3. Raporty roczne:Jednostkowy raport roczny za rok 2010 Spółka opublikuje w dniu 21.03.2011r.Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 Spółka opublikuje w dniu 21.03.2011r.Podstawa prawna:§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Janusz Bober Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5