Trwa ładowanie...
d36ox0d

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. ? przekroczenie pr...

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. (2/2012)

Share
d36ox0d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z firmą PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów i zamówień kumulowanych z podmiotem: PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1A. Łączna wartość obrotów z tą firmą na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 1.983.784,00zł. Jednocześnie Spółka podaje, że najwyższą spośród zawartych transakcji w ramach podanej wyżej wartości obrotów jest zamówienie z dnia 29.12.2011 r., którego przedmiotem było dostarczenie do Spółki przez PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. licencji serwerowych oraz nośników instalacyjnych bazowej wersji systemu Uczelnia XP. Wartość tego zamówienia wynosiła netto: 587.858,00 zł, a jego postanowienia nie odbiegały od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg
bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu
2012-01-03 Ryszard Woźniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

Podziel się opinią

Share
d36ox0d
d36ox0d