Trwa ładowanie...
d19sswb
d19sswb
Dom Maklerski BZ WBK

Optymistyczne zakończenie udanego tygodnia

Otwarcie kontraktów uplasowało się w piątek w rejonie czwartkowego zamknięcia, co w kontekście niezwykle silnego wzrostu indeksów za oceanem mogło trochę dziwić. Warto nadmienić, że niedźwiedziom udało się jeszcze na dodatek wykreować kilkunastopunktowy ruch korekcyjny, który jednak bardzo szybko wytracił swój impet.
Share
d19sswb

Niezdecydowanie podaży w powiązaniu z nienajgorszymi nastrojami panującymi na wiodących rynkach Eurolandu zostało błyskawicznie wykorzystane przez stronę popytową. Tym samym jeszcze w przedpołudniowej fazie notowań kupującym udało się przedrzeć ponad zakres bariery podażowej Fibonacciego: 2373 – 2378 pkt.

Wydawało się, że naruszenie tak ważnego przedziału cenowego (to właśnie tutaj jak pamiętamy czwartkowa fala wzrostowa wytraciła swój impet) zmobilizuje popyt do jeszcze większej aktywności, w wyniku czego realnym wariantem stanie się szybkie podejście rynku w okolice kolejnej bariery podażowej: 2412 – 2419 pkt. Z tą szybkością nie było jednak najlepiej, gdyż kontrakty weszły najzwyczajniej w fazę ruchu bocznego. Naruszona wcześniej strefa: 2373 – 2378 pkt zaczęła jednak pełnić na wykresie rolę bariery popytowej. Ostatecznie, po udanej dla byków końcówce, zamknięcie kontraktów uplasowało się na poziomie: 2391 pkt. Stanowiło to wzrost wartości FW20M10 w stosunku do czwartkowej ceny odniesienia wynoszący 0.89%.

 Wykres indeksu WIG20
Źródło: Wykres indeksu WIG20

Jak wiadomo przełamanie bariery podażowej: 2319 – 2324 pkt wygenerowało dość silny sygnał techniczny, w wyniku czego kontrakty bez problemu dotarły w czwartek do następnego oporu Fibonacciego: 2373 – 2378 pkt.
W tym kontekście można zadać pytanie, czy piątkowe naruszenie w/w zakresu doprowadzi z kolei do konfrontacji w rejonie: 2414 – 2419 pkt?
Wydaje się, że gdyby nie spadki za oceanem i obniżenie przez agencję Fitch ratingu Hiszpanii, urzeczywistniłby się scenariusz kontynuacji ruchu wzrostowego. Widać bowiem było, że po przełamaniu stref: 2373 – 2378 pkt, wskazany zakres zaczął pełnić na wykresie rolę zapory popytowej. Tego typu mechanizm (zasada zmiany biegunów) często przemawia właśnie za kontynuacją wcześniejszej, dominującej na rynku tendencji.

d19sswb

Z wyżej wymienionych powodów tak dobrze wypełniająca w piątek „swoją powinność” bariera cenowa: 2373 – 2378 pkt może jednak ulec dzisiaj przełamaniu. Problem jednak w tym, że z powodu święta (Memorial Day) w poniedziałek nie pracują giełdy w USA i Wielkiej Brytanii. To z kolei może wpłynąć negatywnie na poziom aktywności inwestorów w Warszawie powodując, iż wygenerowane sygnały techniczne będą odznaczać się mniejszą wiarygodnością.

Tak czy inaczej w dalszym ciągu obserwowałbym zakres cenowy: 2373 – 2378 pkt. Jeśli niedźwiedziom udałoby się doprowadzić do jego przełamania (choć gdy opracowuję komentarz dość silne zachowują się rynki azjatyckie, zwyżkują również kontrakty na amerykańskie indeksy), zwróciłbym wówczas uwagę na krótkoterminową barierę popytową: 2345 – 2350 pkt. Kluczowa strefa wsparcia plasuje się natomiast na wykresie FW20M10 w rejonie: 2319 – 2324 pkt (jak pamiętamy zanegowanie tej strefy wygenerowało w środę sygnał kupna). Sądzę zatem, że zlecenie zabezpieczające dla wszystkich długich pozycji należałoby utrzymywać właśnie kilka punktów poniżej poziomu: 2319 pkt.

Jeśli jednak bykom w dalszym ciągu udawałoby się skutecznie powstrzymywać niedźwiedzi w rejonie: 2373 – 2378 pkt, to koniec końców taka ich postawa mogłaby zniechęcić obóz podażowy. To z kolei powinno zmobilizować kupujących do zainicjowania kolejnego ataku i tym samym doprowadzić do konfrontacji w rejonie: 2414 – 2419 pkt. Obawiam się jednak, że strona popytowa może jednak mieć dzisiaj problem z wybronieniem zakresu: 2373 – 2378 pkt. Zresztą po tak silnym uderzeniu popytu ruch kontrujący również nie powinien stanowić dużego zaskoczenia. Problemy zaczną się jednak nawarstwiać, gdy naporu podaży nie utrzyma wymieniona już przed momentem krótkoterminowa zapora cenowa:¨2345 – 2350 pkt (nie została zaznaczona na załączonym wykresie).

Opracowanie:
Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

d19sswb

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracoXTwaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

DM BZ WBK

d19sswb

Podziel się opinią

Share
d19sswb
d19sswb