Trwa ładowanie...
d2swcr6
d2swcr6
espi

ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej ...

ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (29/2011)
Share
d2swcr6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń-czerwiec 2011 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W celu jednoczesnego poinformowania akcjonariuszy o przewidywanych przychodach Spółki, Orbis S.A. przekazuje w załączonym pliku wstępną informację o przychodach oraz hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. Podstawa prawna: Art. 20 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69
Załączniki
Plik Opis
zal. do rb nr292011_wstepne przychody.pdf wstępna informacja o przychodach oraz hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń-czerwiec 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2swcr6

Podziel się opinią

Share
d2swcr6
d2swcr6