Trwa ładowanie...
dc0nhk2

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady ...

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (6/2014)

Share
dc0nhk2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | espi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORION INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10.12.2014 r. od Pana Waldemara Gębuś ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną. Treść zawiadomienia: 1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Waldemar Gębuś 2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej 3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 5) data i miejsce sporządzenia informacji: 10.12.2014 r., Warszawa 6) opis transakcji: Data transakcji: 08.12.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 21, średnia cena: 45,80 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 09.12.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen:
1000, średnia cena: 50,30 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 09.12.2014, kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ ? Waldemar Gębuś, wolumen: 3000, średnia cena: 50,50 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 09.12.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 31, średnia cena: 48,02 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 10.12.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 46, średnia cena: 47,80 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, 7) inne uwagi 8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc0nhk2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu Tadeusz Marszalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc0nhk2

Podziel się opinią

Share
dc0nhk2
dc0nhk2