Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady ...

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (5/2014)

Share
d20og8z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | espi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORION INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 05.12.2014 r. od Pana Waldemara Gębuś ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną. Treść zawiadomienia: 1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Waldemar Gębuś 2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej 3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 5) data i miejsce sporządzenia informacji: 05.12.2014 r., Warszawa 6) opis transakcji: Data transakcji: 23.05.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 93, średnia cena: 13,30 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 12.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen:
74, średnia cena: 20,64 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 13.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 72, średnia cena: 20,95 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 16.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 74, średnia cena: 20,49 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 17.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 50, średnia cena: 20,15 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 17.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 40, średnia cena: 21,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 18.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 30, średnia cena: 21,45 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji:
sesja zwykła, Data transakcji: 19.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 40, średnia cena: 21,45 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 19.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 3, średnia cena: 22,50 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 20.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 62, średnia cena: 24,42 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 20.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 30, średnia cena: 25,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 20.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 67, średnia cena: 25,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 23.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen:
61, średnia cena: 25,60 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 23.09.2013, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 14, średnia cena: 26,27 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 18.11.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 30, średnia cena: 50,40 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 19.11.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 13, średnia cena: 54,10 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 19.11.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 10, średnia cena: 53,20 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 20.11.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 10, średnia cena: 53,20 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji:
sesja zwykła, Data transakcji: 21.11.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 10, średnia cena: 49,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 24.11.2014, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Waldemar Gębuś, wolumen: 10, średnia cena: 50,80 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 05.12.2014, kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ ? Waldemar Gębuś, wolumen: 1000, średnia cena: 50,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, 7) inne uwagi 8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu Tadeusz Marszalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z