Trwa ładowanie...
d3jfgu2

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku o ...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. (10/2015)

Share
d3jfgu2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 8 maja 2015 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki NEF Battery Holdings S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiadającej 10.082.388 akcji Orzeł Biały S.A., stanowiących 60,55% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2015 r. następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia; 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłoszenie projektów uchwał do następujących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja
2015 r.: 1. Uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad; 2. Uchwały nr 5 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014. Nowy porządek obrad z wyliczeniem nowych punktów wraz z treścią projektów uchwał do nowych punktów oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A zwołanego na dzień 29 maja 2015 r. Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Nowy porządek obrad z wyliczeniem nowych punktów wraz z treścią projektów uchwał do nowych punktów oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZOBSA29052015.pdf | Nowy porządek obrad z wyliczeniem nowych punktów wraz z treścią projektów uchwał do nowych punktów oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZOBSA29052015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Harcerska | | 23 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2015-05-08 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2