Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz prze...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem (24/2013)
Share
dhv0dsw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 45/2013 oraz na żądanie zgłoszone w dniu 10 października 2013 r. przez NEF Battery Holdings S.? r.l., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 listopada 2013 roku na godz. 11.00 w Warszawie. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3
Załączniki
Plik Opis
ogloszenie o zwolaniu NWZA listopad 2013.pdf Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21.11.2013 r. Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
projekty uchwal na NWZA listopad 2013.pdf Projekt Uchwł Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 21.11.2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-946 Piekary Śląskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 24
(ulica) (numer)
032 2815770 032 2899935
(telefon) (fax)
office@orzel-bialy.com.pl www.orzel-bialy.com.pl
(e-mail) (www)
6260003139 270647152
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2013-10-21 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw