Trwa ładowanie...
d4enjyu
espi

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji...

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji (7/2013)
Share
d4enjyu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 18 października 2013 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 18.10.2013 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w okresie od 11 lipca 2013 r. do 18 października 2013 r. dokonał transakcji nabycia łącznie 40.000 sztuk akcji Emitenta po średnim kursie nabycia 1,00 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect. W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 840.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 10,66% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 840.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 10,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 800.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 10,15%
udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. oraz 800.000 głosów, co stanowiło 10,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Akcjonariusz zawiadomił, że nabyte akcje dołączył do deklaracji ograniczającej rozporządzanie, zgodnie z brzmieniem deklaracji złożonej dnia 20.12.2012r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-388 Ćmiłów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Willowa 2-4
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4enjyu

Podziel się opinią

Share
d4enjyu
d4enjyu