Trwa ładowanie...
holderName

Otrzymałeś nadpłatę podatku za pracę w Holandii? Uważaj na polską skarbówkę!

Wraz z wzrastającym w Polsce bezrobociem coraz więcej naszych rodaków decyduje się wyjechać do Holandii w celach zarobkowych. Wielu z nich jest bezradnych w starciu z polskim fiskusem, który chętnie pobiera podatek od osób uzyskujących dochody za granicą.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Otrzymałeś nadpłatę podatku za pracę w Holandii? Uważaj na polską skarbówkę!
(Jupiterimages)
holderName

Warto zapoznać się z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 13146. Jeden z posłów zwrócił w niej uwagę na coraz częstszy problem Polaków z wliczaniem zwrotu podatku uzyskanego w Holandii do przychodów podczas rozliczenia rocznego w naszym kraju. Przypomnijmy, że z dochodów uzyskanych za granicą podatnik rozlicza się w formularzu PIT/ZG, który jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Organy podatkowe przeczą same sobie

W powyższej interpelacji jeden z parlamentarzystów wskazał na sprzeczność w interpretacjach podatkowych różnych urzędów skarbowych. Polityk podkreśla, że orzeczenia niektórych organów podatkowych stanowią, że w jednych trzeba się rozliczać dodatkowo jeszcze ze zwrotu podatku, a w innych nie.

holderName

Skutkiem takiego postępowania administracji skarbowej jest duże zamieszanie, w konsekwencji którego podatnicy, sugerując się rozbieżnym orzecznictwem urzędów, decydują się na manipulację składając zeznanie PIT. Oznacza to, że wiele osób korzystając z usług biur rachunkowych postanawia tworzyć deklarację podatkową wyłącznie pod kątem interpretacji wydawanych przez organy podatkowe.

Decyduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Holandią

Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na powyższą interpelację, rozstrzygającym w omawianej sprawie jest art. 23 ust. 5 lit. a konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZENIA PIT

holderName

Oznacza to, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Holandii, to nasz kraj zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconego w Holandii. Natomiast takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Holandii.

Umowa międzynarodowa chroni przed polskim fiskusem?

Jak podkreśla resort z powyższych regulacji wynika, że w przypadku, gdy polski rezydent uzyskał dochód opodatkowany w Holandii, to w Polsce zapobiega się podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu poprzez odliczenie od polskiego podatku, obliczonego od całości dochodów tej osoby, podatku zapłaconego w Holandii, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w tym państwie. W związku z powyższym podatnik, którego dochód został opodatkowany w Holandii, może odliczyć podatek zapłacony za granicą od podatku należnego w Polsce.

Oprócz tego w sytuacji uzyskiwania dochodów z państwa, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje wyżej opisaną metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą, m.in. z Holandią, podatnikowi przysługuje również dodatkowa ulga, o której mowa w art. 27g ustawy (ulga abolicyjna).

holderName

*Czym jest ulga abolicyjna? *

Zgodnie z powyższym artykułem oznacza to ulgę dla podatnika, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, rozliczając się na zasadach tzw. metody proporcjonalnego odliczenia (przewidzianej m.in. w umowie z Holandią). Osoba, która uzyskuje w roku podatkowym poza terytorium Polski dochody ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, sumę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Jak uniknąć polskiego fiskusa otrzymując zwrot podatku w Holandii?

Należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy polski podatnik w opisanym powyżej przypadku uzyskał następnie zwrot od holenderskich organów podatkowych podatku zapłaconego w Królestwie Niderlandów, który został wcześniej odliczony od polskiego podatku w rocznym zeznaniu PIT, to powinien pamiętać o następujących zasadach.

holderName

W przypadku, gdy podatnik obliczając podatek należny dokonał odliczeń od dochodu podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, należy doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z powyższych regulacji wynika obowiązek dla polskiego podatnika, który otrzymał zwrot podatku zapłaconego za granicą, a wcześniej został odliczony od polskiego podatku dochodowego, uwzględnienia tego zwrotu w zeznaniu PIT za rok, w którym otrzymał zwrot, poprzez doliczenie kwoty zwróconego podatku do podatku dochodowego w danym roku podatkowym.

Kamil Sztandera
Podatnik.info

holderName

Podziel się opinią

Share
holderName
holderName