Trwa ładowanie...
d1mumz9
espi

PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...

PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Paged S.A. - korekta (81/2012)

Share
d1mumz9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2012 | korekta | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Paged S.A. - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2012 z dnia 15 października 2012 r. Zarząd Paged Spółki Akcyjnej przekazuje poniżej korektę tego raportu, polegającą na przekazaniu informacji o transakcjach dokonanych przez członka Zarządu Spółki w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. TREŚĆ RAPORTU PO KOREKCIE: Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką") informuje, iż w dniu 15 października 2012 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informację z wykazem transakcji dokonanych przez członka Zarządu Spółki na akcjach tej Spółki. Informacja dotyczy transakcji dokonanych przez członka Zarządu Spółki w okresie od 9 października 2012 r. do 12 października 2012 r. Z przekazanej Spółce informacji wynika, że członek Zarządu Paged S.A. kupił 2.857 akcji Spółki po średniej cenie 12,96 zł/akcję. Szczegółowy wykaz transakcji przedstawia się następująco: 1) 9 października 2012 r. ? kupno 1.182 akcji
po średniej cenie 12,80 zł, 2) 11 października 2012 r. - kupno 1.385 akcji po średniej cenie 13,10 zł, 3) 12 października 2012 r. - kupno 290 akcji po średniej cenie 13,00 zł. Wszystkie transakcje dokonywane były w czasie sesji zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2012-11-06 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9