Trwa ładowanie...
d1h0oxu

PAGED - utworzenie oddziału Spółki - Oddziału w Warszawie (22/2012)

PAGED - utworzenie oddziału Spółki - Oddziału w Warszawie (22/2012)

Share
d1h0oxu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | utworzenie oddziału Spółki - Oddziału w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 360/12, na podstawie której z dniem 1 kwietnia 2012 r. został utworzony samobilansujący się oddział Spółki, stanowiący wyodrębnioną ze struktur "Paged" S.A. część Spółki, zajmującą się handlem wyrobami drzewnymi oraz drewnopochodnymi (tzw. "segment handlowy"). Oddział będzie działał pod firmą: "Paged" S.A. Oddział w Warszawie, zaś adresem siedziby Oddziału będzie: ul. Krakowiaków 91/101, 02-255 WARSZAWA. Oddział w Warszawie nie będzie posiadał zdolności do zatrudniania pracowników we własnym imieniu, tj. nie będzie posiadał statusu pracodawcy w rozumieniu prawa pracy. Utworzenie samobilansującego się oddziału "Paged" S.A. ma na celu rozdzielenie działalności handlowej od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę, dzięki czemu nastąpi znaczne faktyczne usamodzielnienie się oddziału w zakresie decydowania o funkcjonowaniu i kierunkach rozwoju oraz zostanie osiągnięta większa
transparentność rozliczeń pomiędzy jednostką macierzystą a oddziałem, a tym samym możliwość lepszej kontroli efektów ekonomicznych działalności handlowej. Funkcję Dyrektora Oddziału, posiadającego pełnomocnictwa do kierowania i prowadzenia spraw Spółki ? w zakresie dotyczącym Oddziału w Warszawie - powierzono Panu Waldemarowi Czarnockiemu, współpracującemu z "Paged" S.A. z ramienia podmiotu świadczącego na rzecz Spółki usługi w zakresie doradztwa, organizacji i prowadzenia spraw wyodrębnionej części przedsiębiorstwa spółki "Paged" S.A., tj. części przedsiębiorstwa usługodawcy zajmującej się handlem wyrobami drzewnymi i drewnopochodnymi. Utworzenie Oddziału w Warszawie nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2012 roku, zaś wpis do rejestru przedsiębiorców KRS będzie miał jedynie charakter deklaratoryjny. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h0oxu

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-274 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mineralna | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 846 85 76 | | 022 868 56 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2012-04-02 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h0oxu

Podziel się opinią

Share
d1h0oxu
d1h0oxu