Trwa ładowanie...
d3sb7i4

PAGED - zmiana adresu siedziby Spółki (21/2012)

PAGED - zmiana adresu siedziby Spółki (21/2012)

Share
d3sb7i4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
zmiana adresu siedziby Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 361/12, na podstawie której z dniem 1 kwietnia 2012 r. uległ zmianie adres siedziby Spółki (oraz miejsca prowadzenia działalności) z dotychczasowego: ul. Mineralna 7, 02-274 WARSZAWA, m.st. Warszawa Dzielnica Warszawa Włochy, na nowy następujący: ul. Żurawia 45, 00-680 WARSZAWA, m.st. Warszawa Dzielnica Śródmieście. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczasowe adresy e-mailowe i telefony pozostają nie zmienione. Zmiana adresu siedziby Spółki nie stanowi zmiany Statutu Spółki (siedzibą Spółki pozostaje nadal Warszawa). Zmiana wchodzi zatem w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku, zaś wpis do rejestru przedsiębiorców KRS będzie miał jedynie charakter deklaratoryjny.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-274 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mineralna | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 846 85 76 | | 022 868 56 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2012-04-02 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4